Projekt och adresslista

Proj
nr
Projekt
namn
Projekt
ansvarig
Adress Telefon
Fax
Epost
16 Se Vindelälven Clas Fries SLU
901 83 Umeå
Tel: 090-786 59 18

Fax:
clas.fries@ssko.slo.se
17 Utvärdering Leopold Sjöström Box 101
920 70 Sorsele
Tel: 0952-140 94
070-525 87 32
Fax: 0952-142 96
leopold@sorsele.se
18 Projektinformation Leopold Sjöström Box 101
920 70 Sorsele
Tel: 0952-140 94
070-525 87 32
Fax: 0952-142 96
leopold@sorsele.se
19 Projektadministration Henrik Sandström Gryningsvägen 25
906 37 Umeå
Tel: 090-440 28
070-644 02 86
Fax: 090-44028
barbro.sandstrom@mbox301.swipnet.se
20 Projektstyrelse Henrik Sandström Gryningsvägen 25
906 37 Umeå
Tel: 090-440 28
070-644 02 86
Fax: 090-44028
barbro.sandstrom@mbox301.swipnet.se
24 Nya arrangemang Leopold Sjöström Box 101
920 70 Sorsele
Tel: 0952-140 94
070-525 87 32
Fax: 0952-142 96
leopold@sorsele.se
25 Slöjd och hantverk Martin Enqvist Kvarnträsk 29
922 92 Vindeln
Tel: 0933-300 88
070-6442520
Fax: 0933-300 88
martin.enqvist@vindelalven.se
26-27 Bygdespel Martin Enqvist Kvarnträsk 29
922 92 Vindeln
Tel: 0933-300 88
070-6442520
Fax: 0933-300 88
martin.enqvist@vindelalven.se
28 Vindelälvskonferens Leopold Sjöström Box 101
920 70 Sorsele
Tel: 0952-140 94
070-525 87 32
Fax: 0952-142 96
leopold@sorsele.se
30-31 Arrangemangsutveckling gemensam Rolf Phersson Box 1
921 21 Lycksele
Tel: 0950-100 01
010-261 04 70
Fax: 0950-109 35
v-lopp@vindelalven.se
32 Marknadsföring gemensam Hans-Erik Forsell Lycksele kommun
921 81 Lycksele
Tel: 0950-166 37
070-327 51 90
Fax: 0950-378 30
hanserik.forsell@lycksele.se
33 Marknadsundersökning gemensam Hans-Erik Forsell Lycksele kommun
921 81 Lycksele
Tel: 0950-166 37
070-327 51 90
Fax: 0950-378 30
hanserik.forsell@lycksele.se
34 Vindelälvsleden Stig Westbergh Fäbodarna 11
922 91 Vindeln
Tel: 0933-630 34
010-257 27 89
Fax: 0933-630 34
stig.westbergh@swipnet.se
36 Marknadsföring Vindelälvsloppet Torbjörn Norrman Garverigränd 7 H
911 36 Vännäsby
Tel: 0620-810 52
070-632 77 46
Fax:
torbjorn.norrman@vindelalven.se
37 Organisationsutveckling Vindelälvsdraget Olle Rosén V. Myrbäck 110
905 88
Tel: 090-175 548
0746-214 687
Fax: 090-351 60
olle.rosen@ubhk.se
38 Marknadsföring Vindelälvsdraget Olle Rosén V. Myrbäck 110
905 88
Tel: 090-175 548
0746-214 687
Fax: 090-351 60
olle.rosen@ubhk.se
40 IT-utveckling Inger Stenlund Stationsgatan 19
920 70 Sorsele
Tel: 0952-10601
070-625 29 25
Fax: 0952-10602
inger.stenlund@vindelalven.se
41 Kompetensutveckling Inger Stenlund Stationsgatan 19
920 70 Sorsele
Tel: 0952-10601
070-625 29 25
Fax: 0952-10602
inger.stenlund@vindelalven.se
42 Internationalisering Erik Jonsson Box 65
922 81 Vindeln
Tel: 0933-140 46

Fax: 0933-131 54
erik.jonsson@vindeln.se
51 Marknadsföring Turistbyrån Hans-Erik Forsell Lycksele kommun
921 81 Lycksele
Tel: 0950-166 37
070-327 51 90
Fax: 0950-378 30
hanserik.forsell@lycksele.se
60 Kvalitetshöjande åtgärder Greger Jonsson Lycksele kommun
921 81 Lycksele
Tel: 0950-16636
070-6259730
Fax: 0950-378 30
greger.jonsson@lycksele.se
70-71 Marknadsföring Fisket Greger Jonsson Lycksele kommun
921 81 Lycksele
Tel: 0950-16636
070-6259730
Fax: 0950-378 30
greger.jonsson@lycksele.se
Vindelälvsdalen Copyright © VIEF 2002