Projektinnehåll och förväntat resultat


Projektplanen skall innehålla följande grunddata

Leveransobjekt Vad som skall - levereras
Roller och ansvar Vem som gör vad
Tidsangivelser När saker och ting skall vara genomförda
Riktlinjer Hur allt skall utföras
Styrning Faser, milstolpar, aktiviteter
Spårbarhet Varför det blev som det blev
Ekonomisk budget Projektet måste rymmas i angivna ramar

Förväntade resultat

 • 20 nya arbetstillfällen
 • 40 företagare inom turism- och servicenäringarna i kompetenshöjande utvecklingsinsatser
 • 4 samverkansprojekt för turismutvecklingen längs Vindelälven
 • Ökning av besöksvolym och ekonomiskt utfall av turism
 • Ökad andel av besökare från övriga Europa
 • 2 internationella nätverk/partnerskap
 • Färdigställande av "Sevärt Vindelälven" och Vindelälvsleden
 • Produktion av dokumentärfilm, spelfilm, bygdespel och utställning
 • Ökning av ekonomiska utfallet av slöjd och hantverk från Vindelälvsdalen
 • Ökning av antal deltagare och publik, samt av det ekonomiska utfallet av Vindelälvsloppet och Vindelälvsdraget
 • Minst ett nytt Vindelälvsarrangemang
 • Årliga Vindelälvskonferenser om lokal och regional utveckling i Vindelälvsdalen

Projektplaner och statusrapporter skall skrivas enligt antagen standard.