Framtid VINDELÄLVEN


Vindelälvskommunernas projekt för utveckling av Vindelälvsdalen

De fyra vindelälvskommunerna Sorsele, Lycksele, Vindeln och Vännäs har fått stöd från EU´s strukturfonder (regional, social och jordbruksfonder) för att fram till år 2000 utveckla turism och service i ett gemensamt projekt som bygger på visionen om den attraktiva styrka som ligger i den storslagna natur, den kulturprofil och de fantastiska människor som tillsammans är Vindelälvsdalen.

Vindelälvskommunerna Ekonomisk Förening (ViEF), som är de fyra kommunernas organisation för samarbete har tillsammans med Vindelälvens Turistbyrå, Vindelälvens Fiskeråd,Vindelälvsloppet IF och arrangören av Vindelälvsdraget, Umeå Brukshundklubb, utarbetat en gemensam projektansökan grundad på helhetssyn och samordning. Den ska också ses som en programförklaring för en positiv utvecklingsprocess i Vindelälvsdalen och för att få ett aktivt engagemang för Vindelälven som en unik natur- och miljöresurs i Europa.

Projektet Framtid VINDELÄLVEN har som mål att

öka kunskapen bland lokalbefolkning, turistnäring och besökare om de kvalitativa natur- och kulturvärden och resurser som finns längs Vindelälven
öka förståelsen för att turismen, sportfisket och arrangemangen är värdefulla inslag i bygdens näringsliv och att den lokala befolkningen är viktig i dessa verksamheter
öka marknadsföringen av Vindelälven som besöksmål
öka antalet besökare i Vindelälvsdalen
öka antalet deltagare och publik i olika arrangemang.

Genom att inrikta arbetet mot dessa mål vill vi som huvudsyfte att projektet ska

stärka den lokala och regionala identiteten och utvecklingen
skapa förutsättningar för en långsiktig och konkurrenskraftig småskalig turist- och servicenäring med ett brett och attraktivt utbud.

Nyckelord för att uppnå syftet är delaktighet, samordning, kompetensinsatser och marknadsutveckling.
Projektet pågår åren 1995 - 1999 och har ett antal olika delprojekt som tillsammans omfattar resursinsatser på över 20 miljoner kronor, där cirka hälften av resurserna, nära tio miljoner kronor kommer som bidrag från EU-fonder och den andra hälften genom de fyra kommunerna, landstinget, länsstyrelsen och en rad privata företag och organisationer knutna till turismen, arrangemangen och fisket i Vindelälvsdalen.

Framtid VINDELÄLVEN kommer att genomföras som ett antal delprojekt inom avsnitten Kultur och Miljö, Arrangemang, Fiske, Marknadsföring och Turistbyrå/IT. De olika delarna beskrivs kort på insidorna och på sista sidan finns en adresslista över projektledning och dem som svarar för de olika projektområdena och som kan informera och ta emot idéer om projektet. Välkommen att höra av Dig!