Framtid VINDELÄLVEN


Kultur och Miljö

"Vindelälvsleden" och "Sevärt Vindelälven"

Vi vill inventera och exponera dalgångens natur- och kulturvärden längs en kulturmiljöled som binder ihop sevärdheter och utflyktsmål under begreppet "Vindelälvsleden". Leden ska med utgångspunkt från inventeringar och idéer från byarna följa älvens båda stränder och hela vägen ge möjlighet till de bästa natur- och kulturupplevelserna genom vägvisning, kart- och informationsmaterial.
Vindelälvsleden ska kunna vara ett vägval både för bilturisten, motionscyklisten, vandraren och skid- och skoteråkaren. Den ska också så mycket som möjligt vara tävlingsbana för de två stora arrangemangen Vindelälvsloppet och Vindelälvsdraget liksom nya arrangemang som kan komma till.
"Sevärt Vindelälven" ingår i länsstyrelsens projekt "Sevärt i Västerbottens län" som ska hjälpa till att väcka intresse för och öka kunskapen om vårt kulturarv och samspelet mellan människan och naturen.
Hela Vindelälvens dalgång är av riksintresse och de sevärdheter som väljs ut kommer att skyltas med "kringlan" - St Hanskorset och beskrivas på informationstavlor och i en småskrift i en serie som ges ut av Västerbottens Hembygdsförbund och säljs på museer och turistbyråer.
Länsstyrelsen och Västerbottens museum genomför "Sevärt Vindelälven" i nära kontakt med det övriga projektet och med kommuner och lokala intressenter som sedan svarar för driften av de kulturmiljöer som blir ett pärlband av sevärda utflyktsmål längs hela nationalälven Vindelälven.

Filmprojekt, bygdespel och utställning

Filmaren och TV-fotografen Runar Enberg har presenterat idén till spelfilmen "Dagar vid älven" som berättar om hur vi i Sverige och Västerbotten ser på värdet med livet, arbetet, familjen och vad som skapar vår identitet. Vi vill ge stöd till vidare arbete med och produktion av detta filmprojekt. Ett annat filmprojekt är produktion av en dokumentärfilm om Vindelälven genom sammanställning av historiskt filmmaterial.
"Dånet av en vattuflod" är titeln på ett bygdespel och en utställning som med journalisten Arnold Kjellberg i Vännäs som producent ska berätta historien om folket längs Vindelälven, om deras liv, tro och skrönor och också genom utställningen beskriva debatten om älvens eventuella utbyggnad och utveckling för näringsliv och turism speglat ur nationellt och europeiskt perspektiv.

Slöjd och hantverk

Design- och produktutveckling med professionellt stöd och utbildning är huvudinriktningen i denna projektdel som vill ge lokala slöjdare och hantverkare möjligheten att utveckla sin näring och bygga nätverk för marknadsutveckling och försäljning. Vindelns Folkhögskola och Länsturistnämnden är samarbetsparter och inom projektet ska idéer om slöjdcentrum och entreprenörs- och turismutbildningar bearbetas vidare.

Vindelälvskonferensen ett årligt forum

En årlig Vindelälvskonferens för ökad informations- och kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte i Vindelälvsdalen ligger också inom detta projektområde.

ch en breddning av delaktighet i tävlingen med överföring av kompetens till en större krets i en lokalt förankrad organisation är viktiga aktiviteter i detta projektavsnitt liksom utveckling av nya kringaktiviteter.