Framtid VINDELÄLVEN


Marknadsföring och Turistbyrå/IT

Produkt- och kvalitetsutveckling

Inventering av turistiska produkter, tjänster och andra resurser i Vindelälvsdalen och utveckling av dessa för en kundanpassad, attraktiv och kvalitetsinriktad turism är inriktningen inom detta område.

Samordnad användning av informationsteknik, kompetensutveckling

Länkade datasystem för information och bokning med koppling till Internet ska utvecklas för att öka tillgänglighet och servicenivå. Samtidigt vill vi få en kompetensuppbyggnad och en lokal förankring som gör oss som bor i Vindelälvsdalen till informatörer och säljare av bygden.

Marknadsföring och marknadsundersökningar

Vår ambition är att göra uppföljningar av gjorda marknadsföringsinsatser genom att analysera kundernas val och genom direkta frågor. Mer riktad marknadsföring kan sedan göras med den kunskapen som grund och nya produkter, paket och säljkanaler utvecklas.

Internationalisering

Kontakter med andra länder ska ge kunskap om lösningar på problem och kanske möjlighet att skapa utbyte inom turism, teknik och kultur med en "vänälv". Kommunala företrädare, företagsledare, kulturarbetare m fl är resurser i det arbetet.