Vindelälvskommunerna

ekonomisk förening

ViEF

 

ViEF-kansliet

Leopold Sjöström

Box 101

920 70 Sorsele

Tel: 070-5258732

Fax: 0952-14296

E-post: leopold@sorsele.se

 

 

PRESSMEDDELANDE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

VINDELÄLVSVÄGEN BEHÖVER EN UPPRUSTNING

 

 

Rusta upp Vindelälvsvägen och satsa på den som en turistväg längs den storslagna nationalälven Vindelälven. En bra och turismanpassad väg är en viktig förutsättning för Vindelälvsdalens utveckling. Det anser Vindelälvskommunernas samarbetsorganisation ViEF.

 

Vindelälvsvägen, Vännäsby-Rödåsel-Vindeln-Rusksele-Sorsele-Ammarnäs, följer nationalälven Vindelälven och knyter samman kust-skog-fjäll, en sträcka på ca 35 mil. Vägen har stor betydelse för turism- och servicenäringarna i Vindelälvsdalen. Den skapar också närhet till Vindelälven med sina rika natur- och kulturvärden, och den ger liv åt samhällen och byar.

 

Vindelälvsvägen är en viktig förutsättning för Vindelälvsdalens utveckling, men den är nu i stort behov av upprustning för att kunna tillgodose turismens och det övriga näringslivets behov och för att tillmötesgå den allmänna fordonstrafikens säkerhet och komfort.

 

Vi begär därför att Vägverket påskyndar en upprustning och standardhöjning av Vindelälvsvägen. Vi föreslår också att vägen lanseras och marknadsförs som en turistväg och att ett program för rastplatser, skyltning och kartor upprättas.

 

 

Vindelälven 23 juli 2002

 

 

Vindelälvskommunerna ekonomisk förening (ViEF)

 

 

Leopold Sjöström

ViEF-samordnare