Vindelälvsdalen

Kontaktpersoner

VIKOM - Vindelälvskommunernas gemensamma forum för Vindelälvsdalens utvecklingBakgrund

Vindelälvskommunerna ekonomisk förening (orgnr 716464-1131) ägs av Sorsele, Lycksele, Vindeln och Vännäs kommuner. Dess geografiska verksamhetsområde omfattar Vindelälvsdalen.

Föreningen bildades 1992 med syfte att framför allt samordna turistisk planering, insatser och marknadsföring av Vindelälvsdalen. Den var en vidareutveckling av Vindelälvskommittén som hade varit verksam sedan 1984. Kommittén, som representerades av de fyra Vindelälvskommunerna och Länsstyrelsen, var i sin tur ett resultat av det gemensamma programarbetet för Vindelälven som s.k. primärt rekreationsområde.

Vindelälvskommittén och Vindelälvskommunerna ekonomisk förening (tidigare akronym ViEF men numera VIKOM) har under lång tid medverkat till flera intressanta och innovativa insatser och projekt för utveckling, samarbete och marknadsföring av Vindelälvsdalen.

Här följer en sammanställning av de viktigaste insatserna:

 • - Vindelälvsloppet 1984-2003, 2015-
 • - Vindelälvsdraget 1988-
 • - Vindelälvsfilm 1995
 • - EU-projektet Framtid Vindelälven 1996-2000
 • - Vindelälvsleden (vinterleden) 1996-
 • - Vindelälvsleden (cykelleden) 1997-
 • - Webbportalen vindelalven.se 1996-
 • - Vindelälvsturen 1996-2000
 • - Se Vindelälven 1996-2000
 • - Laxracet 1996-2000
 • - Vindelälvsdagen med snöbiograf vid filmpremiären av "Dagar vid älven" 1999
 • - Arrangemang "Vindelälven - 30 år" 2000
 • - Värdskap för kronprinsessans Victorias besök i Vindelälvsdalen 2000
 • - Regionala rådslag, seminarier och workshops 1996-
 • - Företags- och nätverksutveckling i internationella projekt (Interreg) 2004-2007
 • - Idéstudien "Vindelälven - ett världsarv?" 2008-
 • - Vindelälvsodyssén (matturism) 2009
 • - Initiering av konceptet Biosfärområde Vindelälven 2012
 • - Lansering av konceptet ARENA Vindelälven 2013

VIKOMs syfte

VIKOM ska främja Vindelälvsdalens värden, förnyelse och utveckling genom att initiera olika projekt och utvecklingsinsatser och samverka med myndigheter, organisationer, näringsliv och ortsbefolkning.

VIKOM ska i första hand stödja och utveckla Vindelälvsdalens natur- och kulturvärden, besöksmål och arrangemang inom ramen för Vindelälvens pågående kandidatur som Biosfärområde inom UNESCOs MAB-program.
VIKOM ska vidare stödja utvecklingen av ARENA Vindelälven med Vindelälvsleden, Vindelälvsdraget och Vindelälvsloppet, övriga Vindelälvsarrangemang och konceptet Route Gastronomique (utveckling av Vindelälvsodyssén).

Styrelse

VIKOMs styrelse 2019-2022:


Ordinarie ledamöter Suppleanter
Kjell Öjeryd, Sorsele Pia Sjöberg, Sorsele
Josef Nygren, Lycksele Gunilla Johansson, Lycksele
Annelise Harnesk, Vindeln Caroline Löfström, Vindeln
Kjell Holmlund, Vännäs Eva Vennberg, Vännäs
Styrelseordförande: Kjell Öjeryd
VIKOM-koordinator och kansli
Leopold Sjöström

Postadress: VIKOM, 924 81 Sorsele
Vindelälvskommunernas LOGOTYPE får fritt laddas ner
och användas för ändamål och aktivitet som främjar marknadsföring och utveckling av Vindelälvsdalen
efter godkännande av VIKOM. Kontakta VIKOMs koordinator
Leopold Sjöström vid begäran om nyttjanderätt och för godkännande.
Vindelälvsdalen Copyright © VIKOM 2015 i samarbete med Vildmarksdata
www.milonic.com