Ansökan om biosfärsområde inlämnad

Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur har nu lämnat in ansökan om att bli ett av Unescos biosfärsområden.

Läs mer!


180418 Lars Fällman