UNESCO utnämner Vindelälvsdalen till biosfärområde

En milstolpe för utvecklingen i Vindelälvs- och Laisälvsdalarna

Det är först nu som det börjar sjunka in vad vi faktiskt har varit med om. En resa som startade redan 1970 när Vindelälven sparades från vattenkraftsutbyggand, utvecklingsplanerna som ett av Sveriges 25 primära rekreationsområden, bildandet av Vindelälvskommittén och senare VIKOM, idéstudien om Vindelälven som världsarv, EuroMAB 2011 som blev startskottet för vårt biosfärinitiativ och nu åtta år senare, utnämningen i Paris 19 juni 2019.

Det är stort men också förpliktande, nu fortsätter arbetet för en hållbar framtid för Vindelälvs- och Laisälvsdalarna och med ännu större kraft, engagemang och samarbete.

Läs mer!
Läs mer!
Läs mer!

190624 Leopold