Med anledning av pågående pandemi


Pga det rådande läget med fortsatt pandemi så vet vi inte ännu om vi kommer att kunna genomföra Vindelälvsdraget 2021. Ledningen kommer att ta beslut senast 15 december om ifall vi ska köra Draget eller inte. Vi får avvakta och se framöver hur det blir. När ett beslut är taget kommer det att anslås på vår hemsida samt på vår facebooksida. MVH Sara, Björn, Lars
201025 Lars Fällman