Vindelälvsleden öppnas i mitten på februari

Vindelälvsleden påverkas inte av den pågående pandemin
220112 lars Fällman