Genomåkning av hela Vindelälvsleden kommer att äga rum 7-9/2

Hela Vindelälvsleden är stakad och sladdad av våra 17 ledansvariga. Från Ammarnäs till Vännäsby
230206 Lars Fällman