Uppstart av Vindelälvsdraget 2023 efter 2 pandemiår

Stöd gärna vår verksamhet inför återstarten av Vindelälvsdraget. Vi har i vårt register 165 före detta och nuvarande funktionärer. Använd länken

Läs mer!


230220 Lars Fällman