Vindelälvsdalen

Jubileumspris till "Stora Vindelälvsvänner"

VIKOM delar ut ett Jubileumspris varje dag till "Stora Vindelälvsvänner"
Priset skall delas ut till någon i kommunen eller någon besökare.
Priset skall vara tillverkat lokalt i kommunen
Sorsele
Priset går till en person som bor i kommunen men har en längre tid varit verksam på mycket avlägsen ort. Pristagaren har under 25-års tid arbetet ideellt med stort engagemang med Vindelälvsloppet, Vindelälvsdraget och Vindelälvsleden. Pristagaren har under många långa resor från sin arbetsort färdats för att delta i möten och aktiviteter för att marknadsföra och stötta verksamhet som gynnar arrangemang och aktiviteter efter Vindelälven, pristagaren är en "Stor Vindelälvsvän"

Priset går till Åke Öbrell Krutträsk

Prisutdelare Caisa Abrahamsson VIKOM

Lycksele
Priset går till en person som länge verkat i kommunen och speciellt i Björksele. Pristagaren har under en lång tid varit verksam med alla arrangemang som ägt rum i Björksele med omnejd. Pristagaren har alltid stöttat de olika arrangörer som handhaft Vindelälvsloppet, Vindelälvsdraget på ett mycket påtagligt sätt. Pristagaren är ett exempel på vad starka kvinnor kan genomföra. Pristagaren är en "Stor Vindelälvsvän"

Priset går till Anna-Märta Jonsson Björksele

Prisutdelare Gunilla Johansson ordförande i VIKOM

Lycksele
Jubileumspris till Umeå Brukshundklubb. Som arrangör av Vindelälvsdraget har Umeå Brukshundklubb satt Vindelälven på kartan såväl nationellt som internationellt. Arrangemanget bidrar till ökad attraktionskraft och sammanhållning efter hela älvdalen.
Tack för 25 framgångsrika år!

Priset tas emot av Olle Rosen tävlingsledare för Vindelälvsdraget

Prisutdelare Gunilla Johansson ordförande i VIKOM

Vindeln
Priset går till en person som via skoterklubb, vänner och företag lyckats få Vindelälvsdraget och Vindelälvsleden att bli ett viktigt arrangemang för Vindelns kommun. Pristagaren har en stor förmåga att få oengagerade personer i kommunen att förstå vikten av att stötta arrangemang som gynnar Vindelns kommun och dess företagare. Pristagaren är en "Stor Vindelälvsvän"

Priset går till Astor Oskarsson Vindeln

Prisutdelare Jeanette Knutstam i VIKOM

Vännäs
Priset går till en person som verkat i och vid sidan av Vindelälvsloppet, Vindelälvsdraget och Vindelälvsleden. Pristagaren har visat en mycket berömvärd förmåga att stötta dessa aktiviteter både direkt och indirekt via sitt kontaktnät. Personen har efter en allvarlig sjukdom återhämtat sig och har blivit en viktig person för Vindelälvsleden och Vindelälvdraget. Pristagaren är en "Stor Vindelälvsvän"

Priset går till Erland Dahlgren Vännfors

Prisutdelare Johan Söderling i VIKOM


Vindelälvsdalen Copyright © VIKOM 2015 i samarbete med Vildmarksdata
www.milonic.com