Tillbaka till information om Vindelälvsdalen

Vindelälven-
nationalälven

   Historia
   Beskrivning
   Vårfloden
   Naturskydd
   Växtlighet
   Djurliv

Nationalälvsdagen
16/8 Kalixälven
16/8 Vindelälven (Vindeln)
15/8 Vindelälven (Sorsele)
16/8 Torneälven (Kokkolaforsen)
16/8 Torneälven (Svanstein)


Dalripan

DalripaDalripa (Lagopus lagopus)

Dalripan förekommer talrikt inom hela länet. Den är snarlik sin släkting fjällripan men är den är något större samt har lite annan teckning. Dalripans karakteristiska "skrattande" är kanske det bästa kännetecknet gentemot fjällripan som har ett skorrande läte. Dalripan, liksom fjällripan växlar färg efter årstid. På sommaren är dalripan rödbrun medan de på vintern är vita. De parar sig under våren och då har hannen brun hals och huvud (bilden). Efter några veckor föds ca 10-12 kycklingar. Liksom alla andra hönsfåglar i Lappland, så påverkas dess antal av smågnagare. I motssats till tjädern anser forkarna att dalripan gynnats av det moderna skogsbruket.

 

Foto & text Håkan Jonsson

Vindelälvens historia Vindelälven - en beskrivning Naturskyddet har segrat Växtlighet Djurliv
[Historia] [Beskrivning] [Naturskydd] [Växtlighet] [Djurliv]

Vindelälvsdalen Copyright © VIEF 2003