Tillbaka till information om Vindelälvsdalen

Vindelälven-
nationalälven

   Historia
   Beskrivning
   Vårfloden
   Naturskydd
   Växtlighet
   Djurliv

Nationalälvsdagen
16/8 Kalixälven
16/8 Vindelälven (Vindeln)
15/8 Vindelälven (Sorsele)
16/8 Torneälven (Kokkolaforsen)
16/8 Torneälven (Svanstein)


Pärlugglan

Pärlugglan

Foto & text
Håkan Jonsson

Pärluggla (Aegolius funereus)

Pärlugglan är sannolikt sveriges vanligaste uggla och den föredrar skog intill öppna gläntor och häckar i ihåliga trän. Det moderna skogsbruket har av den anledningen misgynnat denna art men trots allt kan man ofta på vårkvällar höra dess karakteristiska läte.

Dess häckningsresultat också till stor del på smågnagartillgången varför häckningen vissa år helt uteblir.

Under de perioder som det är få gnagare förflyttar sig ofta pärlugglorna långa sträckor på jakt efter föda och då fångas många av dem vid fågelmärkningsstationer. Pärlugglan är den uggla som ofta blir förväxlad med kattuggla, men den arten finns inte här uppe, i de norra delarna av landet.

 

Vindelälvens historia Vindelälven - en beskrivning Naturskyddet har segrat Växtlighet Djurliv
[Historia] [Beskrivning] [Naturskydd] [Växtlighet] [Djurliv]

Vindelälvsdalen Copyright © VIEF 2003