Tillbaka till information om Vindelälvsdalen

Vindelälven-
nationalälven

   Historia
   Beskrivning
   Vårfloden
   Naturskydd
   Växtlighet
   Djurliv

Nationalälvsdagen
16/8 Kalixälven
16/8 Vindelälven (Vindeln)
15/8 Vindelälven (Sorsele)
16/8 Torneälven (Kokkolaforsen)
16/8 Torneälven (Svanstein)


Älgen

Älg
Foto & Text Håkan Jonsson

Älg (Alces alces)

Älgen är europas största hjortdjur och dess vikt kan variera från ca 300 upp till 800 kg för fullvuxna tjurar.

Endast tjurarna har horn och dessa fälls varje år i november-mars. Taggantalet har dock ingenting att göra med älgens ålder utan beror på genetiska faktorer samt på miljön. Hornen är som kraftigast då tjuren är 6-10 år gammal, därefter minskar de, och då kallas de returhorn. I Sorsele är för övrigt den älg med europas näst största älgkrona fälld. Den fälldes 1994 och höll 384,2 poäng. Sorsele toppar även statistiken med det älghorn som har flest taggar i Europa, det sk Kraddselehornet. Det har hela 42 st!

Älgen förekommer i hela Sverige utom på Gotland. Västerbotten är det län som toppar listan över flest fällda älgar (1997) 11 945 st och det speglar också det stora antal som länet hyser.

Om man vill se älg gäller det att var mycket tyst och försiktig eftersom de flesta älgar är mycket skygga. Chansen är också som störst om man är ute under morgon- och kvällstimmarna då de ofta går ut på hyggen och videsnår för att beta.

Vindelälvens historia Vindelälven - en beskrivning Naturskyddet har segrat Växtlighet Djurliv
[Historia] [Beskrivning] [Naturskydd] [Växtlighet] [Djurliv]

Vindelälvsdalen Copyright © VIEF 2003