Tillbaka till information om Vindelälvsdalen

Vindelälven-
nationalälven

   Historia
   Beskrivning
   Vårfloden
   Naturskydd
   Växtlighet
   Djurliv

Nationalälvsdagen
16/8 Kalixälven
16/8 Vindelälven (Vindeln)
15/8 Vindelälven (Sorsele)
16/8 Torneälven (Kokkolaforsen)
16/8 Torneälven (Svanstein)


Djurliv

RävLängs hela Vindelälven lever en särpräglad blandning av nordliga och sydliga djurarter. Inom fjällområdet vistas fjällräv, björn och järv. Här finns också häckningsområden för många arter av änder, vadare, tättingar, hönsfåglar och rovfåglar. Älven är en viktig fllyttfågelled och har flera betydelsefulla rastområden för fåglar, bl a Övre Gausträskets delta.

Tjäder Pärluggla Älg Rödräv
[Tjäder] [Pärluggla] [Älg] [Rödräv]
Fjälllämmeln Stenfalken Dalripa i vinterskrud Fjällabben
[Fjällämmeln] [Stenfalk] [Dalripa] [Fjällabb]
kerrsnaeppa_liten.jpg (3429 bytes)
[Kärrsnäppan]

Källhänvisningar


Vindelälvsdalen Copyright © VIEF 2003