Tillbaka till information om Vindelälvsdalen

Vindelälven-
nationalälven

   Historia
   Beskrivning
   Vårfloden
   Naturskydd
   Växtlighet
   Djurliv

Nationalälvsdagen
16/8 Kalixälven
16/8 Vindelälven (Vindeln)
15/8 Vindelälven (Sorsele)
16/8 Torneälven (Kokkolaforsen)
16/8 Torneälven (Svanstein)


Fjälllämmeln

Fjällämmel

Foto & text
Håkan Jonsson

Fjällämmel (Lemmus lemmus)

Fjällämmeln är lätt att känna igen på sin karakteristiska gul-svarta täckning. Normalt förekommer de endast i fjällen men vid sk lämmelår så kan man träffa på dem lågt ned i skogslandet. Under de sk lämmelåren, som normalt återkommer med jämna mellanrum, ökar antalet stort. Det senaste större lämmelåret var 1974.

Under senare år har dessa lämmeltoppar i stort sett uteblivit vilket fortfarande är ett olöst mysterium.

Vindelälvens historia Vindelälven - en beskrivning Naturskyddet har segrat Växtlighet Djurliv
[Historia] [Beskrivning] [Naturskydd] [Växtlighet] [Djurliv]

Vindelälvsdalen Copyright © VIEF 2003