Historia

Tillbaka till information om Vindelälvsdalen

Vindelälven-
nationalälven

   Historia
   Beskrivning
   Vårfloden
   Naturskydd
   Växtlighet
   Djurliv

Nationalälvsdagen
16/8 Kalixälven
16/8 Vindelälven (Vindeln)
15/8 Vindelälven (Sorsele)
16/8 Torneälven (Kokkolaforsen)
16/8 Torneälven (Svanstein)


Historia

Historia.jpg (5052 bytes)Vindelälven är en av våra outbyggda älvar i Sverige och har en tydlig karaktär av jordbruksälv. Den blev tidigt centralnerv för inlandsjordbruket tack vare bra marker för strandslätter längst nästan hela sitt lopp. Idag håller de flesta av dessa sk raningar på att växa igen. Vindelälven har många stenkistor och ledarmar från flottningsepoken. Små kraftverk finns i ett par biflöden. Nedströms sammanflödet med Umeälven ligger Stornorrfors kraftstation.

Ammarnäsområdet fick en bofast befolkning under tidigt 1800-tal då de första nybyggarna började odla upp deltalandet vid tjulåns och vindelåns sammanflöden. Ammarnäs blev kyrkplats med kapell och en samisk kyrkstad. Byn är kanske mest känd för "potatisbacken" en stor moränkulle som används till potatisodling av byborna.

I byn Rusksele finns välbevarade lämningar på ön Storholmen efter minst fyra stenåldershus. Det torde vara ca: 5000 år gamla. Husgrunderna ligger alldeles ovanför strandplanet och består av kraftiga vallar runt en nedsänkt golvyta. I vallarna och strandplanet finns rikligt med skörbrända stenar.

Källhänvisningar


Vindelälvsdalen Copyright © VIEF 2003