Tillbaka till information om Vindelälvsdalen

Vindelälven-
nationalälven

   Historia
   Beskrivning
   Vårfloden
   Naturskydd
   Växtlighet
   Djurliv

Nationalälvsdagen
16/8 Kalixälven
16/8 Vindelälven (Vindeln)
15/8 Vindelälven (Sorsele)
16/8 Torneälven (Kokkolaforsen)
16/8 Torneälven (Svanstein)


Kärrsnäppan

Kärrsnäppan

Foto & text
Håkan Jonsson

Kärrsnäppa (Calidris alpina)

Kärrsnäppan är kanske en av de vanligaste vadarna längs kusterna men den häckar företrädesvis på myrmarker uppe på fjället. De säkraste fältkännetecknen hos kärrsnäppan är dess ringa storlek och nedåtböjda näbb samt dess kraftigt streckade bröst. Den har också i alla åldrar och dräkter , tydliga mörka vingband samt vita stjärtsidor. Kärrsnäppan kan vara synnerligen orädd om man närmar sig den sakta och undviker att titta på den under den manövern. Vid sitt näringssök är den väldigt energisk. Födan består av maskar, insekter och mindre kräftdjur.

Vindelälvens historia Vindelälven - en beskrivning Naturskyddet har segrat Växtlighet Djurliv
[Historia] [Beskrivning] [Naturskydd] [Växtlighet] [Djurliv]

Vindelälvsdalen Copyright © VIEF 2003