Tillbaka till information om Vindelälvsdalen

Vindelälven-
nationalälven

   Historia
   Beskrivning
   Vårfloden
   Naturskydd
   Växtlighet
   Djurliv

Nationalälvsdagen
16/8 Kalixälven
16/8 Vindelälven (Vindeln)
15/8 Vindelälven (Sorsele)
16/8 Torneälven (Kokkolaforsen)
16/8 Torneälven (Svanstein)


Rödräven

Rödräv

Foto & text
Håkan Jonsson

Rödräv (Vulpes vulpes)

Förekommer över hela landet men dess förekomst varierar från år till år framför allt på sjukdomen rävskabb. Även tillgån på föda, främst gnagare, påverkar dess antal. Hare, skogsfågel, grodor, bär samt döda renar och älgar står även på menyn. På senare år har räven ökat starkt i fjällområdena. Minskning av naturliga fiender, framför allt varg, anses vara en av orsakerna. Parningen sker i februari-mars och valparna föds ca 52 dagar senare. Dess antal är oftast 5-6 men kan vara upp till 10. Vikten för en fullvuxen räv är ca 7 kg.

Vindelälvens historia Vindelälven - en beskrivning Naturskyddet har segrat Växtlighet Djurliv
[Historia] [Beskrivning] [Naturskydd] [Växtlighet] [Djurliv]

Vindelälvsdalen Copyright © VIEF 2003