Tillbaka till information om Vindelälvsdalen

Vindelälven-
nationalälven

   Historia
   Beskrivning
   Vårfloden
   Naturskydd
   Växtlighet
   Djurliv

Nationalälvsdagen
16/8 Kalixälven
16/8 Vindelälven (Vindeln)
15/8 Vindelälven (Sorsele)
16/8 Torneälven (Kokkolaforsen)
16/8 Torneälven (Svanstein)


Stenfalken

 

StenfalkStenfalk (Falco columbarius)

Stenfalken är den minsta av de europeiska falkarna men trots det kan den ibland ta byten som är större än dem själva. Bytena utgörs till största delen av fåglar som tex trastar, finkar och sparvar. Den jagar med mycket stor skicklighet, gärna tätt över marken vilket också är en tydlig fältkaraktär. Hannens översida är gråblå (bilden) medan honan har jämnbrun översida. Boet, som gärna läggs på marken eller i gamla kråkbon, brukar normalt bestå av fem-sex ägg som ruvas i ca fyra veckor. Honan svarar för den mesta ruvningen medan hanen svarar för matförsörjningen. Senare, efter att ungarna blivit större, kommer honan också att hjälpa till med att jaga för att ungarna skall få mat. Stenfalken förekommer häckande inom hela länet.

Foto & text Håkan Jonsson

Vindelälvens historia Vindelälven - en beskrivning Naturskyddet har segrat Växtlighet Djurliv
[Historia] [Beskrivning] [Naturskydd] [Växtlighet] [Djurliv]

Vindelälvsdalen Copyright © VIEF 2003