Tillbaka till information om Vindelälvsdalen

Vindelälven-
nationalälven

   Historia
   Beskrivning
   Vårfloden
   Naturskydd
   Växtlighet
   Djurliv

Nationalälvsdagen
16/8 Kalixälven
16/8 Vindelälven (Vindeln)
15/8 Vindelälven (Sorsele)
16/8 Torneälven (Kokkolaforsen)
16/8 Torneälven (Svanstein)


Tjädern

Tjäder

Foto & text
Håkan Jonsson

Tjäder (Tetrao urogallus)

Är den största skogshönsfågeln och en fullvuxen tupp kan väga upp till 6 kg. Tjädern förknippas med de stora sammanhängande barrskogsområdena men trivs i omväxlande biotoper allt från gammelskog till myrområden, mycket beroende på årstid.

Under våren spelar tjädrarna och då finner man dem på traditionella spelplatser som oftast har tät, gammal vegetation. Då samlas tjädrarna i stora antal och det är då tuppen, likt en urtidsfågel, spänner ut sitt style och utstöter ett förunderligt kluckande ljud. Senare på våren, ibland medan snön fortfarande ligger kvar, lägger hönorna äggen som oftast är mellan 6-8 till antalet. Antalet överlevande kycklingar kommer främst att bero på vår-sommarens väder samt antalet rovdjur området.

 

Vindelälvens historia Vindelälven - en beskrivning Naturskyddet har segrat Växtlighet Djurliv
[Historia] [Beskrivning] [Naturskydd] [Växtlighet] [Djurliv]

Vindelälvsdalen Copyright © VIEF 2003