Tillbaka till information om Vindelälvsdalen

Vindelälven-
nationalälven

   Historia
   Beskrivning
   Vårfloden
   Naturskydd
   Växtlighet
   Djurliv

Nationalälvsdagen
16/8 Kalixälven
16/8 Vindelälven (Vindeln)
15/8 Vindelälven (Sorsele)
16/8 Torneälven (Kokkolaforsen)
16/8 Torneälven (Svanstein)


Vindelälven - en beskrivning

Älvens Karaktär

Fors_beskrivning.jpg (4461 bytes)Vindelälven har en liten areal sjöar, vilket betyder korta och snabba toppar i vattenföringen. Älven har ett extremt oregelbundet lopp med skarpa krökar och småforsar. Det beror på att moränformerna i området tvingat älven att anpassa sitt lopp efter var moränen avlagrats. Här finns låglänta stranslåttermarker och långsträckta avor, t ex Råstrandsavan. Två av de större forsarna i området är Storforsen (vid Vindelgransele) och Vormforsen. Den största sjön är Storvindeln ovanför Sorsele. Och det är en liten sjö jämfört med exempelvis Storavan - Hornavan eller Akkajaure, vattenmagasin och reglerade sjöar. Vindelälven består till största delen av fall, forssträckor och sel från källorna till sammanflödet med Umeälven vid Vännäsby. Vindelälven börjar nära den Norska gränsen, hela älvsträckan är närmare 500 kilometer med en nivåskillnad från källorna på närmare 900 meter.

snosmalt.jpg (21601 bytes)Det är forsarna och selen mellan dem som präglar Vindelälven. Det var vid selen som folk bosatte sig från början, här fanns jakten, fisket och jordbruket. Följer man byanamnen längst älvdalen finner man minst tjugofyra namn där ordet sel ingår. Tillsammans med andra sel-namn blir det ca fyrtio med ordet sel. Det här säger mycket om Vindelälven - ingen annan älv har denna karaktär. Sorsele, Kraddsele, Sandsele, Rusksele, Åmsele, Vindelgransele och några till har de flesta hört talas om någon gång.

Går man till forsarna visar sig också Vindelälvens särklass. Närmare ett hundra namnsatta forsar längst älven länkar samman selen - det är nog ett rekord för en älv.

Kring älven finns flera naturreservat, exempelvis Vindelfjällens naturreservat som är ett av Europas största.

För fiskaren är det rena drömmen att åka hit.fiskare.jpg (15188 bytes)

Strömfiske på harr eller öring med haspel-, spinn- eller flugspö, pimpelfiske på röding vintertid eller varför inte abborrmete på sommaren. Det är bara att välja. Fisket är bra helt enkelt, sommar och vinter.

När är då fisket bäst? I Vindelälven, till exempel, gör vårfloden fisket osäkert före midsommar. Då är det bättre att pröva någon sjö eller mindre strömmande vatten. De två första veckorna efter midsommar brukar vara bra fiskeperioder i Laisälven, Vindelälven och Juktån. Därefter kan fjällfloden göra fisket osäkert igen någon vecka. Sista veckorna i juli och hela augusti är det normalt säkrast för strömfiske.

Vinterfiskesäsongen sträcker sig från februari till maj, men pröva gärna pimpelfiske på första isen i november och december.

Källhänvisningar


Vindelälvsdalen Copyright © VIEF 2003