Vindelälvsdalen
Då vårfloden kommer

Då vårfloden kommer

En annan sida av älvens karaktär är de återkommande översvämmningarna på våren och försommaren när fjällfloden sätter in, några gånger med katastofala följder. Vindelälven kan man säga, har två vårfloder. Den första kallas i folkmun för "vårfloa" och den andra som "fjällfloa". Det är ett rätt intressant fenomen att observera. Först stiger vattnet för att sedan under en kort period (en till två veckor) sjunka undan. Sen kommer stora vattenmängder igen från alla biflöden i fjällområdet. Om dessa två "floder" inträffar samtidigt kan det uppstå problem, särskilt vid varmt väder och regn. Våren 1995 var den största översvämningen i Vindelälvens historia.

Vitforsen under vårfloden

Dagboken Vad hände Våren 1995? Läs räddningschefen Jan Franssons dagbok!
Den stora översvämmningen Den stora översvämningen 1995
Kalla Fakta Kalla Fakta om vårfloden.
vitforsen efter vårfloden Mera översvämmningsbilder


Vindelälvsdalen Copyright © VIKOM 2015 i samarbete med Vildmarksdata
www.milonic.com