Tillbaka till information om Vindelälvsdalen

Vindelälven-
nationalälven

   Historia
   Beskrivning
   Vårfloden
   Naturskydd
   Växtlighet
   Djurliv

Nationalälvsdagen
16/8 Kalixälven
16/8 Vindelälven (Vindeln)
15/8 Vindelälven (Sorsele)
16/8 Torneälven (Kokkolaforsen)
16/8 Torneälven (Svanstein)


Dagbok 1995-06-04--23

Söndag 950604
09.00 Bron över Tjulån i Ammarnäs avskuren och avstängd. 2 källare vattenfyllda
11.00 Första kontakt med Länstyrelsen
12.30 Kommunalrådet informeras
13.20 Bilfrakt kontaktas angående maskinbehov
14.00 Ledningsgruppen träffas
17.00 Skyddsvall runt brandstationen anordnas
Måndag 950605
06.30 Förstärkningsarbetet på skyddsvallarna startas
11.15 Vatten tränger in i ledningscentralen på brandstation
12.30 Telefonkonferens med Länstyrelsen
14.15 Förstärkning av staben med räddningschefen från Arjeplog
17.10 Begränsad framkomlighet efter Ammarnäsvägen
18.00 Ledningsmöte
22.00 Vägen mot Mariannelund avstängd av Räddningstjänsten
Tisdag 950606
04.10 Länstyrelsen meddelar att radiomasten i Knaften är utslagen pga brand
07.00 Vägverket stänger bron över Vindelälven i Råstrand, vägbanken grävs av
07.30 Väg Kvarnbränna - Saxnäs samt Råstrand - V Gargbro avstängd
07.35 Fastighetsavdelningen kollar upp logering av ev evakuerade
11.10 Väg Olsbäcken - Rockmyrheden samt Sorsele - Skansnäs avstängd
12.00 Ledningsmöte
13.10 Kontakt med K4 angående militära resurser
14.20 Väg Sorsele - Harrikberget avstängd
15.00 Vägen mot Tärnaby avskuren
15.10 Damm i Giertsbäcken har brustit
15.35 Helikopter beställd för rektur
15.50 Lugnande besked till innevånarna via radio Västerbotten
16.00 Helikoptern anländer
16.40 Rapport från Helikoptern, lugnt kraftigt flöde Giertsbäcken
17.25 Räddningschefen i Storuman anländer som resurs i staben
18.00 Ledningsmöte, Bergnäsvägen avstängd
19.25 Inlandsbanan avstängs av Räddningsledningen
20.00 Ledningsmöte
22.45 Begäran om Jutesäckar från I20
23.00 Eltransformator vid vattenverket håller på att flyta bort
Onsdag 950607
04.15 12.000 jutesäckar anländer
06.25 Vägen mot Ammarnäs avstängs
06.55 Alternativt fyllnadsmasse-upplag tas i bruk
07.20 Väg mot S Blattnicksele och N Stensund avstängd
09.20 Militär från K4 anländer
09.25 Vägen mot Storuman avstängd vid Sandselebron
10.00 Ledningsmöte
11.00 Telefonsammanträde med Länstyrelsen
12.15 Kontakt med Telia angående telefonkabel vid Sandselebron
13.15 K4 personalen är insatt i räddningsarbetet
13.30 Helikopterspaning över kommunen
13.55 Begäran om trafikdirigering efter Strandvägen
14.30 Rundringning till byarna runt Sorsele avslutat, folk är optimistiska
15.20 Beslut om avgrävning av Skansnäsvägen för att lätta på vattentrycket mot holmen
18.05 Ambulanshelikopter transport ordnad till Ammarnäs och Karlslund
18.30 Råstrandsbron tyngs ned med 700 ton grus
21.15 Invallning av Strandvägen påbörjas
22.00 Begäran om hjälp av polisen angående trafikdirigering efter Strandvägen
Torsdag 950608
02.00 Vägverket meddelar att telefonkabeln vid Sandselebron håller på att skadas
03.10 Länstyrelse och SOS-alarm informeras angående befarat kabelbrott
07.40 Väg Råstrand - Sandsele avstängd
10.00 Ledningsmöte
10.50 Rundringning angående livsmedelsbehov i avskurna byar
10.55 Beslut om utdelning av infoblad i Sorsele
12.05 Beslut om transportorganisation via Sorsele taxi
Bandvagnar beställd av Räddningsledningen
13.15 Kontakt med posten angående postdistrubition
13.50 Kontakt med expert på SGU angående markbeskaffenhet
16.00 Pumpförstärkning beställes från Skellefteå
17.00 Info av Erik Sundqvist angående lösning av dricksvattenproblem
18.45 K4 utplacerar vaktposter efter Ammarnäsvägen
Lastbil går mot Ammarnäs med matransport
Fredag 950609
09.30 Ledningsmöte
11.00 Telefonkonferans med Länstyrelsen
12.40 Väg Gargnäs - Sappetsele avstängd
13.20 Kort strömavbrott
Nödpumpar beställs från Boliden
Lördag 950610
08.30 Ammarnäsvägen öppnas med begränsad framkomlighet
10.00 Ledningsmöte
11.30 Telefonkonferens med Länstyrelsen
15.00 Besök av försvarsminister Tage G Petterson ,Lennart Myhlback m.fl
18.00 Ledningsmöte
Söndag 950611
11.30 Telefonkonferens med Länstyrelsen
K4:s huvudstyrka lämnar Sorsele
Måndag 950612
11.30 Telefonkonferens med Länstyrelsen
12.00 Ledningsmöte
12.30 Träff med byggnadsnämnd och kommunalråd angående vallarnas framtida funktion
16.00 Räddningstjänsten gällande skyddsvallarna samt VA-systemet i Sorsele avslutas. Utpumpning av tjärnarna för att sänka grundvattennivån fortsätter tom 950623 då räddningstjänsten helt avslutas

[Tillbaka till vårflodssidan]


Vindelälvsdalen Copyright © VIEF 2003