Vindelälvsdalen
Fakta om Vårfloden

Faktaruta om vårfloden 1995

 • Vattenståndet i Ammarnäs uppmättes den 4/6 till 53 cm över tidigare rekord
 • Medelvattenstånd i Sorsele är 0,30 m
 • Medelvattenstånd i Sorsele vid vårflod är 2,30 m
 • Det tidigare högsta vattenståndet i Sorsele uppmättes 1938 till 3,20 m
 • Den 8/6 1995 uppmättes århundradets högsta vattenstånd i Sorsele till 3,69 m, alltså nära nog en halvmeter över 1938 års toppnoterning
 • Dygnsmedelvattenföringen i Vindelälven i Sorsele är normalt 123 m3/s
 • Vid en normal vårflod är högsta dygnsmedelvattenföringen 810 m3/s
 • 1938 uppmättes det förra rekordet till 1373 m3/s
 • Rekordtorsdagen den 8/6 1995 uppmätte SMHI en dygnsmedelvattenföring i Vindelälven i Sorsele på 1804 m3/s. Det förekommer även en inofficiell uppgift på en momentan flödestopp förbi Sorsele på just över 2000 m3/s. Dessa siffror är alltså rekord med god marginal.
 • Nästan exakt halva vattenmängden i Vindelälven vid Sorsele kommer från Laisälven. Den 7/6 uppmättes nytt rekord i Laisälven med 876 m3/s
 • Världens största flod, Amazonfloden, har en dygnsmedelvattenföring vid mynningen på 200 000 m3/s. Vid högvatten 340 000 m3/ s
 • På tre dygn körde sorseleåkarna med lite hjälp in 15 000 ton fyllnadsmassor till skyddsvallarna runt Sorseleholmen.
 • Sorsele Räddningstjänst uppskattar räddat värde (framför allt på Sorseleholmen) till 50 miljoner kr.
 • Insatserna i Sorsele kostade 1,6 miljoner.
 • Vårfloden 1995:s totala kostnader beräknas till över 50 miljoner kr.

Den kraftiga vårfloden var resultatet av flera samverkande orsaker:

 • En ganska snörik vinter. Snömängden i fjällen var ca 1,5 ggr den normala.
 • Kyligt väder i maj som medförde att snösmältningen försenades ungefär tre veckor.
 • När omslaget till varmare väder kom den 17 – 18 maj tillsammans med kraftiga regn startade snösmältningen explosionsartat.
 • Eftersom skogslandets snö inte hade smält och runnit bort sammanföll vårfloden och den sk fjällfloden.

Regnmängden från den 17-18 maj till vårflodens kulmen uppgick till 80 mm i större delen av Norrlands inland (lokalt 100 mm) och översteg därigenom det normala med två till tre gånger. Bara under dygnet 950605 – 06 föll 34 mm regn i Sorsele.

Vattenflödena i Vindelälven var 20 – 25 procent högre än de tidigare högsta observationerna (1938). De högsta tänkbara vattenflödena ligger dock på en betydligt högre nivå än 1995 års vårflod. Rent statistiskt kan man förvänta en sådan här vårflod - eller värre - en gång per 100 år.

Inga människor skadades vid den stora vårfloden 1995.

Källor: SMHI; Räddningstjänsten i Sorsele, Jan FranssonVindelälvsdalen Copyright © VIKOM 2015 i samarbete med Vildmarksdata
www.milonic.com