Tillbaka till information om Vindelälvsdalen

Vindelälven-
nationalälven

   Historia
   Beskrivning
   Vårfloden
   Naturskydd
   Växtlighet
   Djurliv

Nationalälvsdagen
16/8 Kalixälven
16/8 Vindelälven (Vindeln)
15/8 Vindelälven (Sorsele)
16/8 Torneälven (Kokkolaforsen)
16/8 Torneälven (Svanstein)


Den Stora Översvämningen 1995

Del 1

På morgonen söndagen den fjärde juni 1995 började århundradets största vårflod i Vindelälvsdalen. Det var då Tjulån explosionsartat svämmade över sina bräddar, tog med sig en ängeslada och isolerade ammarnäsborna genom att skära av väg 363. Vattenståndet i Vindelälven och biflödet Tjulån ökade stadigt med två cm/timme och snart nog vattenfylldes flera källare, cisterner flöt iväg och Forsarnas Väg efter Vindelälven började översvämmas. På samma dags kväll uppmättes ett vattenstånd 53 cm högre än tidigare rekord i Ammarnäs. Ammarnäs under vårfloden
Ammarnäs under vårfloden 1995-06-05
Ammarnäs efter vårfloden
Ammarnäs efter vårfloden 95-10-14
I Sorsele, nittio kilometer nedströms Ammarnäs, börjar ett febrilt arbete med att valla in samhället. Man vet vad som väntar när vattnet från fjällen anländer. Dessutom börjar vattenflödet i Laisälven, Vindelälvens största biflöde, att öka i oroväckande takt. Vattenståndet i Sorsele ökar stadigt mellan två och tre cm i timmen och passerar redan på måndagskvällen det tidigare rekordet från 1938 års stora översvämning. Det börjar dessutom att regna mycket. Prognoserna från SMHI visar på fortsatt regn…

Vill du veta mera läs de övriga sidorna!

[Del 1] [Del 2] [Del 3] [Del 4]

Vindelälvsdalen Copyright © VIEF 2003