Tillbaka till information om Vindelälvsdalen

Vindelälven-
nationalälven

   Historia
   Beskrivning
   Vårfloden
   Naturskydd
   Växtlighet
   Djurliv

Nationalälvsdagen
16/8 Kalixälven
16/8 Vindelälven (Vindeln)
15/8 Vindelälven (Sorsele)
16/8 Torneälven (Kokkolaforsen)
16/8 Torneälven (Svanstein)


Växtlighet

ÅkerbärIngen annan svensk älv har ägnats så mycket ekologisk forskning som Vindelälven, och växtligheten utefter älven är mycket väl dokumenterad. Längt hela Vindelälven växer vegetationen på stränderna i tydliga zoner med olika arter på olika avstånd från vattnet. Zonindelningen är tydlligast där stränderna är bredast och ibland kan man urskilja tio olika bälten. Detta har såvitt man vet ingen motsvarighet i världen och beror på den stora nivåskillnaden mellan högvatten och lågvatten , samt de lugna islossningarna. Zonindelningen ger ett mycket vackert mönster med bälten i olika färger och stukturer. I början av sitt lopp omges Vindelälven av alpin terräng, fjällbjörksskogar, backkärr, myrar och videsnår. Stränderna har växlande utseende, från skorplavsklädda klippor och block till frodiga strandörtskogar. I deltat i Ammarnäs finns partier kvar som har slåttats regelbudndet i många generationer.Fjällviol närbild

Flera fjällväxter, exempelvis fjällkvanne och fjällvedel, följer med längs stränderna utefter praktiskt taget hela Vindelälvens lopp. Lika märkligt är att många av låglandsväxterna når ända upp till fjällranden. Detta är unikt bland de outbyggda fjällälvarna och beror bland annat på att inga stora breda sjöar har hindrat växterna att sprida sig. Sjön Storvindeln omges av tallskog med inslag av gran och björk. Växligheten på sjöstränderna är tydligt uppdelad i zoner. Överst härskar en skog av gran och lövträd med en undervegetation av ris och örter, t ex lingon, ekorrbär, skogskovall och fjällviol. Nedanför strandskogen växer ett ljungbälte med inslag av örter och gräs, bl a svarthö slåtterblomma, tätört, madrör och tuvtåtel. Se bilder på mera växter.

Linaforsen i vinterskrudDessutom kan det finnas många arter av mossa i ljungbältet. Närmare vattnet finner man ett smalt bälte av styltstarr, med den sällsynta jämtlandsmaskrosen. Ibland växer sylört och liknande småväxter i en bård längst ned.

Vindelälvens flora är rik på arter med närmare 400 kända kärlväxter. De artrikaste stränderna är de omkring Linaforsen, strax uppströms högasta kustlinjen. Här har man räknat till 138 arter längs en 200 meter lång sträcka (mossor och lavar är inte medräknade).

Källhänvinsningar


Vindelälvsdalen Copyright © VIEF 2003