Video- och ljudinspelningar samt bilder - 2015

Bilder dag 1
Bilder dag 2
Bilder dag 3


Bilder tagna av vår tävlingsfotograf Håkan Stenlund får fritt användas i klubbtidningar, egna hemsidor etc mot angivande av källa Vindeälvsdraget samt fotografens namn


Video och bilder från sponsorer,tävlande och funktionärer

Video från 2013 producerad av Mats Englund Lag 49
Video från 2015 producerad av Mats Englund Lag 49
Video från 2015 producerad av Lag 5

Bilder tagna av Bangruppen
Bilder tagna av Anette Kriller
Bilder tagna av Grahamne

Om du har videoinspelningar eller bilder som du tycker skall visas upp så skicka bilderna eller länkarna till Lars Fällman
Vårt bildarkiv med bilder från 1997-2014