Bilder från Vindelälvsdraget Dag 1/Day 1/Tag 1
Ammarnäs 1997

 

[foto] [foto] [foto] [foto]
[foto] [foto] [foto] [foto]
[foto] [foto] [foto] [foto]
[foto] [foto] [foto] [foto]