Vindelälvsdalen

Välkomna till det 31:a Vindelälvsdraget
som äger rum den 15-18 mars 2018

Laganmälan för år 2018

Tävlingsdagar/competition days Start och målgång / Start and finish Aktiviteter / Activities
Tävlingsdag 1 /Day 1, Torsdag 15/3 Start 10.00 i Ammarnäs, Målgång ca 12.50 i Sorsele Program i Sorsele under kvällen
Tävlingsdag 2 / Day 2, Fredag 16/3 Start 10.00 i Sorsele, Målgång ca 13.30 i Björksele Trivselafton i Björksele
Tävlingsdag 3 /Day 3, Lördag 17/3 Start 10.00 i Björksele, Målgång ca 13.50 i Hällnäs DOGGYS ungdomspris utdelas under kvällen i Hällnäs
Tävlingsdag 4 /Day 4, Söndag 18/3 Finalstart 09.00 i Hällnäs, Målgång ca 11.00 i Vännäsby Målgången sker vid Festplatsen

Lagets namn /Team name :
Lagledare/kontaktperson contact person:
Adress:
Postnr /Zip code:
Ort / Location:
Telefon /Phone:
E-post /E-mail:
Hemsida /Homepage:
Vi har varit med förr och då haft lagnummer /Had team number:
 

Anmälan och betalning skall vara Vindelälvsdraget tillhanda senast 2018-02-06

Startavgift Lag från Norden 6 000 kr.
Lag från övriga länder 3 000 kr
Startavgift för lag med endast två ekipage 1500 kr
Startavgiften skall vara Vindelälvsdraget tillhanda senast 2018-02-06
inbetalas på postgiro 29 17 40-9 eller bankgiro 368-4271
UBHK/Vindelälvsdraget.

SWIFT-kod: NDEASESS
IBAN SE09 9500 0099 6042 0291 7409. Nordea bank
Vårt plusgironummer: 291740-9

Organisationsnr: 894002-8726

Upplysningar: Lars Fällman


Välkommen!

Arrangör: Umeå BHK i samarbete med VIKOMVindelälvsdalen Copyright © VIKOM 2015 i samarbete med Vildmarksdata
www.milonic.com