Vindelälvsdalen
Vindelälvsdraget - Tävlingsinformation, växlingstider
Vindelälvsdraget

STRÄCKBESKRIVNING

Vindelälvsdraget/Vindelälvlvsleden på Google Maps

Höjdprofiler över tävlingsbanan

Höjdprofil Dag 1

Höjdprofil Dag 2

Höjdprofil Dag 3

 

STRÄCKBESKRIVNING

För att förenkla beskrivningen av väderstrecken norr/söder respektive öst/väst angående vilken sida om Vindelälven spåret går, har vi därför infört begreppen "finska" och "norska" sidan om älven, eftersom alla vet var Finland och Norge ligger.

DAG 1: Fredag AMMARNÄS - SORSELE 92,5 km

Gemensam start vid Ammarnäsgården i Ammarnäs

1. Ammarnäs - Kraddsele 20,5 km

Höjdprofil
Frivillig växling,
Dag 1 Ammarnäs-Kraddsele idag 20,5 km, extraväxel i Djupfors, ger en sträckning på 10,5+10 km, parkering på väg.

Utfart via Tjulån, följer sjön Gautsträsk i 6,5 km, därefter 2,5 km lätt skogsterräng, kraftig stigning vid Järnforsen, lätt utför i 2,5 km, blandad lätt skogsterräng och älvskörning i 4,5 km, älvskörning resten av sträckan fram till växel i Kraddsele. Växel på åker.

2. Kraddsele - Gillesnoule 13,0 km

Höjdprofil

Kuperad skogsterräng i 7,5 km, resten av sträckan älvskörning fram till växel i Gillesnoule. Växel på isen.

3. Gillesnoule - Hemfjäll 8,5 km

Hela sträckan älvskörning, vid Hemfjäll följer spåret sjön Storvindelns "finska" sida. Växel på isen.

4. Hemfjäll - Jeribäcken 12,0 km

Hela sträckan följer "finska" sidan av Storvindeln. Växel på isen.

5. Jeribäcken - Grannäs 13,0 km

Hela sträckan följer "finska" sidan av Storvindeln. Växel inne i Grannäs.

Nystart i Jeribäcken kl 13.00

6. Grannäs - Kvarnudden 7,5 km

Hela sträckan följer "finska" sidan av Storvindeln. Växel på isen.

7. Kvarnudden - Ned.N. Örnnäs 9,0 km

Spåret följer "finska" sidan av Storvindeln i 2 km, därefter 1 km lätt skogsterräng fram till Laisälvens utlopp i Nedre Gautsträsket. Resten av sträckan fram till växel följer "finska" sidan av Nedre Gautsträsket. Växel på åker.

8. Ned.N. Örnäs - Sorsele 9,0 km

Spåret följer "finska" sidan av Nedre Gautsträsket, sedan "finska" sidan av Vindelälven fram till Sorsele. Målgång i Sorsele på badsjön i anslutning till campingplatsen i Sorsele.

Nystart i Nedre Norra Örnäs 15.00.

 

DAG 2: Lördag SORSELE - BJÖRKSELE 108,5 km

Gemensam start vid campingplatsen i Sorsele

9. Sorsele - Nedre Saxnäs 18,0 km

Start från badsjön vid campingplatsen i Sorsele, därefter 2 km efter Vindelälven, sedan lätt skogskörning i 4 km. Efter halva sträckan så går leden på myr i 2 km. Resten av sträckan går på "finska" sidan av Vindelälven. Växel vid isväg i Nedre Saxnäs. Parkering på isväg.

10. Nedre Saxnäs - Blattnicksele 13,0 km

Spåret följer "finska" sidan av Vindelälven i 3 km, därefter lätt skogskörning efter skogsbilväg på "norska" sidan om älven i 6,5 km, resten av sträckan fram till växel följer "norska" sidan av Vindelälven. Växel vid isvägen i Blattnicksele.

11. Blattnicksele - Sandsele 6,0 km

Spåret följer "norska" sidan av älven fram till växel i Sandsele. Växel i anslutning till fotbollsplan i Sandsele.

12. Sandsele - Torviksele 13,0 km

Frivillig växling,
Dag 2 Sandsele-Torviksele idag 13 km , frivillig växel vid isväg in till Lillselebränna, ger en sträckning på 7+6 km parkering på isväg.

Spåret följer "norska" sidan av Vindelälven i 2 km, därefter överfart till finska sidan, blandad skogs och älvskörning. Växel i Torviksele, på åker.

13. Torviksele - Gargnäs 8,5 km

Spåret korsar Vindelälven och sedan Vindelälvsvägen (väg 363). Därefter följer spåret kraftledningen till Gargnäs, som börjar med en 3 km lång "slakmota", därefter kraftig utförsåkning ner till byn. Sträckan avslutas med åkning efter sjön fram till växeln, som ligger vid skolan i Gargnäs.

Nystart i Torviksele 13.00

14. Gargnäs - Råstrand 8,0 km

Spåret går efter flygfältet,korsar sedan Gargån, därefter lätt skogskörning i 3,5 km. sedan älvskörning fram till växel vid gamla affären i Råstrand.

15. Råstrand - Vindelgransele 24 km

Frivillig växling,
Dag två sträcka 15 mellan Råstrand och Vindelgransele efter andra vägövergången ca 12 km från Råstrand.

Spåret följer Råstrandsavan i skogen i 5 km och sedan följer spåret Rågoträsket i 6 km. Sträckan fortsätter med medelsvår skogskörning i 5 km och avslutas med älvskörning fram till växel vid Granselegården i Vindelgransele.

16. Vindelgransele - Björksele 18,0 km

Frivillig växling,
Dag 2 Vindelgransele-Björksele 18 km, frivillig växel mellan Vindelgransele och Björksele efter överfart från norska sidan till finska sidan halvägs, ger en sträckning på 10+8 km. Frivilliga växeln ligger i Knotthagen.

Älvskörning i 2 km på "norska" sidan av älven, därefter kort kraftig stigning från älven på norska sidan. Sedan 6 km skogskörning. Sträckan avslutas med älvskörning fram till dagsetappmålet vid föreningshuset i Björksele.

Nystart i Vindelgransele 15.00.

 

DAG 3: Söndag BJÖRKSELE - HÄLLNÄS 116 km

Gemensam start 10.00 i Björksele

17. Björksele - Vormsele 14,0 km

Start i Björksele. 2 km älvskörning, därefter 7 km lätt kuperad skogskörning. Sträckan ligger i mycket nära anslutning till Vindelälvsvägen. Sträckan avslutas med älvskörning fram till växel vid stugbyn i Vormsele.

18. Vormsele - Rusksele 18,0 km

Frivillig växling,
Dag 3 Vormsele-Rusksele 18 km, frivillig växel vid bron över Vindelälven (Enebacken) ger en sträckning på 12+6 km parkering på vägverket's rastplats vid bropåfart.

Spåret följer "norska" sidan av älven i 2,5 km, därefter 5 km lätt skogskörning , småknixig nedfart till älven, avslutas med älvskörning fram till växel vid badplatsen i Rusksele.

19. Rusksele - Forsholm 10,0 km

Älvskörning fram till 3 km före växel, därefter skogskörning och slutligen kort älvskörning fram til växel i Forsholm. Växel på åker mitt i byn Forsholm.

20. Forsholm - Siksele 9,0 km

Hela sträckan består av älvskörning till växeln på norska sidan av älven vid isväg i Siksele.

21. Siksele - Föjsviken 14,5 km

Frivillig växling,
Dag 3 Siksele-Föjsviken 15 km, frivillig växel vid nedfart till Mårdseleforsen, ger en sträckning på 5,5+9 km parkering på Vindelälvsvägen vid Mårdseleforsen.

Spåret följer finska sidan av älven i 2 km fram till Sikseleforsen. Medelsvår skogs och vägkörning i 3 km förbi Mårdseleforsen. Älvskörning i 7 km och avslutas med lätt skogskörning fram till växel under kraftledning i Föjsviken.

Nystart i Siksele kl 13.00

22. Föjsviken - Åmsele 8,0 km

Mycket lätt skogskörning i 3 km, älvskörning på finska sidan , för att avslutas med kraftig stigning till växel i Åmsele.

23. Åmsele - Ekorrsele 17,0 km

Frivillig växling,
Dag tre sträcka 23 mellan Åmsele och Ekorrsele på isvägen till Bjursele ca 8 km från Åmsele.

Denna sträcka är den mest kuperade av alla sträckor under Vindelälvsdraget. Spåret börjar med kort älvskörning följt av 2 km lätt skogskörning. Sedan följer 4 km älvskörning. Därefter kommer flera kraftiga uppförsbackar . Resten av sträckan består av skogskörning. Sträckan avslutas vid hembygdsgården i Ekorrsele. Om du väljer att utnyttja den frivilliga växeln i Bjursele, så tänk på att den kuperade delen av banan är mellan Bjursele och Ekorrsele.

24. Ekorrsele - Strycksele 12,0 km

Spåret följer finska sidan av Vindelälven i 1 km därefter korsas älven och sedan följer skogskörning i 6 km. Därefter älvskörning på norska sidan fram till lätt stigning till växel vid skolan i Strycksele.

Nystart i Ekorrsele 15.00.

25. Strycksele - Hällnäs 13,5 km

Spåret följer "norska" sidan av älven fram till målet vid campingen "Kärleksudden" i Hällnäs.

Nystart i Strycksele 15.00.Vindelälvsdalen Copyright © VIKOM 2015 i samarbete med Vildmarksdata
www.milonic.com