Vindelälvsdraget

STRÄCKBESKRIVNING

Kartor över tävlingsbanan (Översikt per dag och detaljkartor för varje sträcka)

Ett flertal av sträckorna är ändrade, ändrade sträckor är markerade med blå färg
Karta dag 1 (Översikt per dag och detaljkartor för varje sträcka)
Höjdprofil Dag 1
Karta dag 2 (Översikt per dag och detaljkartor för varje sträcka)
Höjdprofil Dag 2
Karta dag 3 (Översikt per dag och detaljkartor för varje sträcka)
Höjdprofil Dag 3
Karta dag 4 (Översikt per dag och detaljkartor för varje sträcka)
Höjdprofil Dag 4

Nyheter:

  • Linkörning med en eller två hundar är tillåten på alla sträckor

 

STRÄCKBESKRIVNING

För att förenkla beskrivningen av väderstrecken norr/söder respektive öst/väst angående vilken sida om Vindelälven spåret går, har vi därför infört begreppen "finska" och "norska" sidan om älven, eftersom alla vet var Finland och Norge ligger.

DAG 1: Torsdag AMMARNÄS - SORSELE 96,5 km

Gemensam start 09.00 vid Ammarnäsgården i Ammarnäs

1. Ammarnäs - Kraddsele 21,5 km

Höjdprofil
Frivillig växling,
Dag 1 Ammarnäs-Kraddsele idag 21,5 km, extraväxel i Djupfors, ger en sträckning på 9,5+12 km, parkering på väg.
Mer info i tävlingsinformation

Utfart via Tjulån, följer sjön Gautsträsk i 6,5 km, därefter 2,5 km lätt skogsterräng, kraftig stigning vid Järnforsen, lätt utför i 2,5 km, blandad lätt skogsterräng och älvskörning i 4,5 km, älvskörning resten av sträckan fram till växel i Kraddsele. Växel på åker.

2. Kraddsele - Gillesnoule 13,0 km

Höjdprofil

Lätt kuperad skogsterräng i 7,5 km, resten av sträckan älvskörning fram till växel i Gillesnoule. Växel på isen.

3. Gillesnoule - Hemfjäll 8,5 km

Hela sträckan älvskörning, vid Hemfjäll följer spåret sjön Storvindelns "finska" sida. Växel på isen.

4. Hemfjäll - Jeribäcken 12,5 km

Hela sträckan följer "finska" sidan av Storvindeln. Växel på isen.

5. Jeribäcken - Grannäs 13,5 km

Hela sträckan följer "finska" sidan av Storvindeln. Växel vid isväg.

Nystart i Jeribäcken kl 12.00

6. Grannäs - Kvarnudden 8,5 km

Hela sträckan följer "finska" sidan av Storvindeln. Växel på isen.

7. Kvarnudden - Ned.N. Örnnäs 9,0 km

Spåret följer "finska" sidan av Storvindeln i 2 km, därefter 1 km lätt skogsterräng fram till Laisälvens utlopp i Nedre Gautsträsket. Resten av sträckan fram till växel följer "finska" sidan av Nedre Gautsträsket. Växel på åker.

8. Ned.N. Örnäs - Sorsele 10,0 km

Spåret följer "finska" sidan av Nedre Gautsträsket, sedan "finska" sidan av Vindelälven fram till Sorsele. Målgång i Sorsele på badsjön i anslutning till campingplatsen i Sorsele.

Nystart i Nedre Norra Örnäs 15.00.

 

DAG 2: Fredag SORSELE - BJÖRKSELE 113 km

Gemensam start 09.00 vid campingplatsen i Sorsele

9. Sorsele - Nedre Saxnäs 18,5 km

Start från badsjön vid campingplatsen i Sorsele, därefter 2 km efter Vindelälven, sedan lätt skogskörning i 4 km. Efter halva sträckan så går leden på myr i 2 km. Resten av sträckan går på "finska" sidan av Vindelälven. Växel vid isväg i Nedre Saxnäs. Eftersom vägen från väg 363 ner till växeln (ca 5 km) är smal så undvik att köra större ekipage (stora släpvagnar, husvagnar) ner till växeln. Låt endast de tävlande som skall växla åka ner till växeln.

10. Nedre Saxnäs - Blattnicksele 13,5 km

Spåret följer "finska" sidan av Vindelälven i 3 km, därefter lätt skogskörning efter skogsbilväg på "norska" sidan om älven i 6,5 km, resten av sträckan fram till växel följer "norska" sidan av Vindelälven. Växel vid isvägen i Blattnicksele.

11. Blattnicksele - Sandsele 6,5 km

Spåret följer "norska" sidan av älven fram till växel i Sandsele. Växel i anslutning till fotbollsplan i Sandsele.

12. Sandsele - Torviksele 13,0 km

Frivillig växling,
Dag 2 Sandsele-Torviksele idag 13 km , extraväxel vid isväg in till Avanäs, ger en sträckning på 7+6 km parkering på isväg.
Mer info i tävlingsinformation

Spåret följer "norska" sidan av Vindelälven i 2 km, därefter överfart till finska sidan, blandad skogs och älvskörning. Växel i Torviksele, på åker.

13. Torviksele - Gargnäs 9,5 km

Spåret korsar Vindelälven och sedan Vindelälvsvägen (väg 363). Därefter följer spåret kraftledningen till Gargnäs, som börjar med en 3 km lång "slakmota", därefter kraftig utförsåkning ner till byn. Sträckan avslutas med åkning efter sjön fram till växeln, som ligger vid skolan i Gargnäs.

Nystart i Torviksele 12.00

14. Gargnäs - Råstrand 9,0 km

Spåret går efter flygfältet,korsar sedan Gargån, därefter lätt skogskörning i 3,5 km. sedan älvskörning fram till växel vid färjan i Råstrand. Biltrafiken som kommer från Gargnäs kan vid korsningen Gargnäsvägen och väg 363 välja två alternativ. De som skall till växeln i Råstrand åker till höger i korsningen och de som skall till växel i Vindelgransele åker till vänster i korsningen. Biltrafiken kommer därför att gå på både "norska" och "finska" sidan om Vindelälven fram till växeln i Vindelgransele.

15. Råstrand - Vindelgransele 25 km

Frivillig växling,
Dag två sträcka 15 mellan Råstrand och Vindelgransele efter andra vägövergången ca 8 km från Råstrand.

Spåret följer Råstrandsavan i skogen i 5 km och sedan följer spåret Rågoträsket i 6 km. Sträckan fortsätter med medelsvår skogskörning i 5 km och avslutas med älvskörning fram till växel vid Granselegården i Vindelgransele.

16. Vindelgransele - Björksele 18,0 km

Frivillig växling,
Dag 2 Vindelgransele-Björksele 18 km, frivillig växel mellan Vindelgransele och Björksele efter överfart från norska sidan till finska sidan halvägs, ger en sträckning på 10+8 km. Frivilliga växeln ligger i Knotthagen.
Mer info i tävlingsinformation

Älvskörning i 2 km på "norska" sidan av älven, därefter kort kraftig stigning från älven på norska sidan. Sedan 6 km skogskörning. Sträckan avslutas med älvskörning fram till dagsetappmålet vid föreningshuset i Björksele.

Nystart i Vindelgransele 15.00.

 

DAG 3: Lördag BJÖRKSELE - HJUKEN 122,5 km

Gemensam start 10.00 i Björksele

17. Björksele - Vormsele 15,5 km

Start i Björksele. 2 km älvskörning, därefter 7 km lätt kuperad skogskörning. Sträckan ligger i mycket nära anslutning till Vindelälvsvägen. Sträckan avslutas med älvskörning fram till växel vid stugbyn i Vormsele. Brant uppförsbacke i omedelbar anslutning till växel.

18. Vormsele - Rusksele 18,0 km

Frivillig växling,
Dag 3 Vormsele-Rusksele 18 km, extraväxel vid bron över Vindelälven (Enebacken) ger en sträckning på 12+6 km parkring på vägverket's rastplats vid bropåfart.
Mer info i tävlingsinformation

Spåret följer "norska" sidan av älven i 2,5 km, därefter 5 km lätt skogskörning , småknixig nedfart till älven, avslutas med älvskörning fram till växel vid badplatsen i Rusksele.

19. Rusksele - Forsholm 10,0 km

Älvskörning fram till 3 km före växel, därefter skogskörning och slutligen kort älvskörning fram til växel i Forsholm. Växel på åker mitt i byn Forsholm.

20. Forsholm - Siksele 9,5 km

Hela sträckan består av älvskörning till växeln på finska sidan av älven vid isväg i Siksele.

21. Siksele - Föjsviken 15,0 km

Frivillig växling,
Dag 3 Siksele-Föjsviken 16 km, frivillig växel vid nedfart till Mårdseleforsen, ger en sträckning på 5+10 km parkering på Vindelälvsvägen vid Mårdseleforsen.
Mer info i tävlingsinformation

Spåret följer finska sidan av älven i 2 km fram till Sikseleforsen. Medelsvår skogs och vägkörning i 3 km förbi Mårdseleforsen. Skogskörningen avslutas med en kraftig utförsbacke ner på älven Älvskörning i 7 km och avslutas med lätt skogskörning fram till växel under kraftledning i Föjsviken.

Nystart i Siksele kl 13.00

22. Föjsviken - Åmsele 7,5 km

Mycket lätt skogskörning i 3 km, älvskörning på finska sidan , för att avslutas med kraftig stigning till växel i Åmsele.

23. Åmsele - Ekorrsele 18,0 km

Frivillig växling,
Dag tre sträcka 23 mellan Åmsele och Ekorrsele (20 km) på isvägen till Bjursele ca 8 km från Åmsele.

Denna sträcka är den mest kuperade av alla sträckor under Vindelälvsdraget. Spåret börjar med kort älvskörning följt av 2 km lätt skogskörning. Sedan följer 4 km älvskörning. Därefter kommer en flera kraftiga uppförsbacke . Resten av sträckan består av skogskörning. Sträckan avslutas vid hembygdsgården i Ekorrsele. Om du väljer att utnyttja den frivilliga växeln i Bjursele, så tänk på att den kuperade delen av banan är mellan Bjursele och Ekorrsele.

24. Ekorrsele - Strycksele 12,5 km

Spåret följer finska sidan av Vindelälven i 1 km därefter korsas älven och sedan följer skogskörning i 6 km. Därefter älvskörning fram till lätt stigning fram till växel vid skolan i Strycksele.

Nystart i Ekorrsele 15.00.

25. Strycksele - Hällnäs 13,5 km

Spåret följer "norska" sidan av älven fram till dagsetappmålet vid campingen "Kärleksudden" i Hällnäs.

Nystart i Strycksele 15.00.

DAG 4: Söndag HÄLLNÄS - VÄNNÄSBY 70,5 km

Gemensam start 09.00 vid campingen "Kärleksudden" i Hällnäs

26. Hällnäs - Vindeln 15 km

Start vid campingen "Kärleksudden" i Hällnäs. Spåret följer älven i 10 km fram till byn Västra Mesele, därefter följer en skogskörning fram till växel vid sågen i Vindeln (Västomån). Tre korta branta utförsbackar passeras under skogskörningen ner till växeln. Mycket kraftig trafik väntas i Vindeln så var ute i god tid vid växeln.

27. Vindeln - Vindelheden 15,5 km

Utfarten från växeln i Vindeln sker efter älvskanten, därefter korsas älven, älvskörning , fram till växeln. Sträckan avslutas med en mycket kraftig stigning upp till växel i Vindelheden. V äxel i anslutning till Vindelälvsvägen. På sträckan Vindeln-Vindelheden så kan det förekomma en förändring av sträckdragningen med mycket kort varsel detta beroende på isläget under järnvägsbron i Vindeln. Vi har två alternativ antingen under järnvägsbron (dvs följer älven nästan fram till växeln) eller att gå upp i Vindeln's samhälle. Vilken sträckdragning som är aktuell beslutas vid lagledarmötet i Hällnäs på lördag kväll.

28. Vindelheden - Rödåsel 13,0 km


Spåret följer tallheden 1 km, därefter kraftig backe ner på Vindelälven, sedan följer spåret Vindelälven för att avslutas i växeln vid hembygdsgården i Rödåsel. Växeln ligger på isen.

29. Rödåsel - Vännfors 17,0 km


Frivillig växling,
Dag 4 Rödåsel-Vännfors idag 15 km, extraväxel vid vägöverfart till Selet, ger en sträckning på 5+10 km, parkering på väg.

Körning på älven följt av 4 km lätt åker och skogskörning. Älven korsas vid hängbron i Selet. Skogskörning i 3 km. Nedfart på älven vid Västra Vännfors. Älvskörning fram till växel på isen i Vännfors.

30. Vännfors - Vännäsby 10,0 km

Spåret följer Vindelälven på norska sidan fram till sammanflödet av Vindelälven och Umeälven. Tävlingen avslutas med en målraka på åker. Slutmålet är vid festplatsen i Vännäsby.

Parkering av publikbilar vid upplogad industritomt och parkering av tävlandes bilar med dekal i omedelbar anslutning till målplatsen.

Nystart i Vännfors 12.00.