Resultat / Final results/ Alle Streckenresultate - 2007

    Dag 4 / Day 4 / Tag 4
  • pga. väderförhållanden kördes inte dag 4 under 2007