Vindelälvsdalen

Om ossArrangör:
Umeå Brukshundklubb
i samarbete med Vindelälvskommunerna (VIKOM)

Tävlingsledare:
Sara Byström
070-588 46 26
sara.bystrom@vindelalven.se  

Banchef:
Lars Fällman
070-344 37 53
lars.fallman@vindelalven.se 

Kassör:
Björn Byström
070-304 11 08
bjorn.bystrom@vindelalven.se 

Sekretariat:
Margareta Åström
070-177 09 96
sekretariat@vindelalven.se 

Fakturaadress:
Vindelälvsdraget
c/o Björn Byström
Kvarnvägen 6
913 42 Obbola 

BIC-kod: NDEASESS
IBAN: SE09 9500 0099 6042 0291 7409
PG: 29 17 40-9
BG: 368-4271
Swishnummer: 123 626 68 60
Organisationsnr: 894002-8726 Vindelälvsdalen Copyright © VIKOM 2015 i samarbete med Vildmarksdata
www.milonic.com