Vindelälvsdalen
Vindelälvsdalen

Tävlingsorganisation

Huvudman för tävlingen är Vindelälvskommunerna (VIKOM) och tävlingsarrangör är Umeå Brukshundklubb.
Tävlingsarrangören har en fast stab på 25 personer under ledning av tävlingsledare Olle Rosen.

Banan som vi använder heter Vindelälvsleden, en 40 mil lång sträckning som består av 3 delar, en vinterled, en cykelled och en mountinbikeled. Vinterleden sköts av ett 17 skoterklubbar och föreningar längs med bansträckningen. Ledansvariga sköter om att sätta upp banmärkningar, dubbelställda platskäppar. Detta arbete äger rum under januari månad. Bangruppen gör under helgen mellan vecka 4 och vecka 5 en genomkörning av hela sträckningen för att kontrollera att allt är i ordning. Efter denna genomkörning så öppnas leden. Ledansvariga sladdar leden en gång per vecka under högsäsong (februari-mars). Leden är sedan öppen beroende på väderlek till mitten på april. Bankontrollen upprepas sedan månadsskiftet mars/april.

Funktionärsstaben är indelad i följande grupper:
Tävlingsledare, bangrupp, sekretariat, press/media, veterinär, kommendant/prisgrupp.
Vindelälvsdraget under planeringsträff för Internet-visningen av tävlingen.
Under hela året pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att göra Vindelälvsdraget till en ännu bättre tävling.
På alla start-, mål- och växlingsplatser finns lokala funktionärer. De lokala funktionärerna bildar en viktig stomme i tävlingens genomförande genom att dessa personer deltar i alla aktiviteter som rör "Vindelälvsdraget" och " Vindelälvsleden". Lokala funktionärer kan representera allt från privatpersoner, skoterklubbar, intresseföreningar och byaföreningar. Det som finns gemensamt är att man värnar och vill vidareutveckla sin hembygd.
Under tävlingsveckan, som alltid är vecka 11, deltar dessutom ett antal föreningar och bistår med mathållning, fikaservering, jippon etc.
 
 
 
 


Vindelälvsdalen Copyright © VIKOM 2015 i samarbete med Vildmarksdata
www.milonic.com