Vindelälvsdalen
Vindelälvsdalen: Vindelälvsleden


       

Välkommen till Vindelälvsleden

Vindelälvsleden är en närmare 40 mil lång friluftsled från Ammarnäs till Vännäsby, vinter och sommar. Den sammanbinder samhällen, byar,
sevärdheter av natur- och kulturvärden, fiskeplatser och utflyktsmål.

Vindelälvsleden är en vinterled för snöskoter, skidåkning, med draghund och skidpulka, fatbike, snöjogging och vinterutflykter.
Vindelälvskommunerna (VIKOM) är huvudman för leden som är godkänd av Länsstyrelsen och sköts av 17 lokala föreningar.
Se karta Vindelälvsleden

Vindelälvsleden är också en cykelled för turism och rekreation längs i huvudsak Vindelälvsvägen 363, och MTB längs anslutande grus- och skogsbilvägar.
Svenska Cykelsällskapet (SCS) har planlagt cykellederna och tagit fram skyltar och ett karthäfte för både landsvägs- och MTB-alternativen.
Se SCS, Vindelälvsleden
och Vindelälvsleden mountinbikeVindelälvsdalen Copyright © VIKOM 2015 i samarbete med Vildmarksdata
www.milonic.com