Vindelälvsdalen
Nya Vindelälvsloppet

Laganmälan / Team registration 2018

Lagets namn /Team name :
Lagledare/kontaktperson/Contact person:
Adress / Address:
Postnr /Zip code:
Ort / Location:
Telefon / Phone:
E-post / E-mail:
Hemsida /Homepage:
Anmälan avser
1 dag (ange från-till): Klass:
2 dagar (dagsföljd, ange från-till): Klass:
3 dagar (dagsföljd, ange från-till): Klass:
4 dagar : Klass:


Anmälningsavgift per lag, RACE, FLEX, COMBI (mat, logi, resor ingår ej):

1 dag 2 000 kr
2 dagar 3 000 kr
3 dagar 4 000 kr
4 dagar 4500 - 5500 kr

Anmälan och betalning senast 180302: 4 500 kr, 180313-180427: 5 000 kr, därefter: 5 500 kr

Anmälan och betalning ska vara Vindelälvsloppet tillhanda senast 2018-06-11

Anmälningsavgiften insätts på Vindelälvsloppets plusgiro nr: 86 72 53 - 7
Anmälan är giltig när betalning har skett och ska för 4-dagars arrangemanget vara betald senast angivet datum för reducerad avgift.
Vid avanmälan senast 180611 återbetalas halva anmälningsavgiften,
därefter sker ingen återbetalning

Upplysningar: Torbjörn Norrman


Välkommen!

Arrangör: Vindelälvsloppets IF i samarbete med VIKOMVindelälvsdalen Copyright © VIKOM 2015 i samarbete med Vildmarksdata
www.milonic.com