Vindelälvsdalen
Nya Vindelälvsloppet

Anmälan / Registration BIKE Vindelälven Ammarnäs-Sorsele 18 juli eller Vindeln-Vännäsby 20 juli, 2019
Lagets namn /Team name :
Lagledare/Kontaktperson/Contact person:
Adress / Address:
Postnr /Zip code:
Ort / Location:
Telefon / Phone:
E-post / E-mail:
Anmälan avser
Ammarnäs-Sorsele 18 juli kl 11.00
Vindeln-Vännäsby 20 juli 11.00
 

Anmälningsavgift: 500 kr
Anmälningsavgiften insätts på Vindelälvsloppets plusgiro nr: 86 72 53 - 7
Anmälan är giltig när betalning har skett och skall vara Vindelälvsloppet tillhanda senast 2019-07-15

Upplysningar: Leopold Sjöström


Välkommen!

Arrangör: Vindelälvsloppets IF i samarbete med VIKOMVindelälvsdalen Copyright © VIKOM 2015 i samarbete med Vildmarksdata
www.milonic.com