Vindelälvsdalen
Nya Vindelälvsloppet

Anmälan / Registration VINDELÄLVSMARAN Vindeln-Vännäsby, 2017

Namn Name:
Adress / Address:
Postnr /Zip code:
Ort / Location:
Telefon / Phone:
E-post / E-mail:
Hemsida /Homepage:
 

Anmälningsavgift: 300 kr
Anmälningsavgiften insätts på Vindelälvsloppets plusgiro nr: 86 72 53 - 7
Anmälan är giltig när betalning har skett

Upplysningar: Torbjörn Norrman


Välkommen!

Arrangör: Vindelälvsloppets IF i samarbete med VIKOMVindelälvsdalen Copyright © VIKOM 2015 i samarbete med Vildmarksdata
www.milonic.com