INFORMATION OM VINDELÄLVEN MARATON LÖRDAG 25 JULI 2004


Vindelälven Marathon är en öppen maratontävling som arrangeras samtidigt med genomförandet av marathondistansen i långlöparstafetten Vindelälvsloppet den 25 juli 2004. Detta är fjärde året som maratondistansen även är öppen för enskilda tävlande.

Den individuella Vindelälven Maraton (Vindeln - Vännäsby) har rak löpsträckning av Boston-typ och är mycket lättlöpt och naturskön. Nivåskillnaden mellan start och mål är drygt 100 meter.
Genom att Vindelälven Maraton startar samtidigt bidrar det till ett stort startfält med goda möjligheter till draghjälp och inte minst ett unikt publikstöd efter banan.
Banrekorden är för män 2.20,31 (Brian Reinhold, Hässelby SK, 1985) och för kvinnor 2.54,12 ( Susie Andersson, Skellefteå AIK, 1991).
Vindelälvsloppsveckan innehåller även underhållning med prisutdelningar varje kväll, marknader, danser, lokala begivenheter och sevärdheter….kort sagt en aktiv semestervecka efter Vindelälvsdalen i sommarfagra Västerbotten.

Svenska Friidrottsförbundets tävlingsregler gäller. Samtliga inklusive tävlande, funktionärer, åskådare deltar / närvarar på egen risk.

Tävlingen genomförs på allmän väg som är öppen för trafik i båda riktningarna. Vägtrafikkungörelsen och polismans anvisningar gäller. Alla som färdas efter allmän väg berörs.

Klassindelning (löparna ska vara fyllda minst 17 år):

 • Herrar
 • Damer

  Löpare får tävla/representera dels sin förening (individuellt) och ett lag (stafetten) samtidigt under tävlingen. Dock får man bara representera ett lag under hela tävlingen.

  Starttid:
  Cirka kl 10.00, Vindeln (gemensam start i samband med att första lag i stafetten växlar) Starttiden är viktig att hålla. Försenad start innebär en längre sträcktid för löparen. Första lag på väg mot växel förvarnas ca 5 min före start.
  Mål:
  Vännäsby.
  Tävlingen följer Vindelälvsloppets bana.
  Avprickning:
  Sker i startfållan med början kl 09.15
  Uppvärmning:
  Gemensam uppvärmning på startområdet börjar kl 09.40.
  Banan:
  Underlaget är asfalt. Biltrafiken är begränsad på senare hälften av banan, för att sätta löparna i centrum. Banan är kontrollmätt av Östen Mukkavaara, av SFIF legitimerad banmätare. Löparna springer på vägens vänstra vägkant, utom på platser där flaggvakt eller polisman visar annat.
  Följeslagare:
  Om du har med dig en kamrat som följer dig genom tävlingen ska den tänka på följande;
   - cykel är ett förträffligt fordon att ta sig fram med under tävlingsdagarna,
   - cykel, bil, moped eller annat fordon följer höger körfält och får inte färdas i bredd,
   - cyklister ska bära hjälm under cykelfärd i olycksförebyggande syfte. Detta är en rekommendation från tävlingsarrangören, Polisen, Vägverket och NTF Västerbotten.
   Att langa vätska från cykel, bil, moped eller annat fordon är absolut förbjudet.
   Cyklister som assisterar lagkamrater ska när de servar vätska, cykla en bit fram så att de ligger före sin springande kamrat. Lämna cykeln i höger vägkant och korsa vägbanan på ett säkert sätt. Möt lagkamraten på vänster sida. Följ lagkamraten under servning tills du är i jämnhöjd med cykeln igen. Korsa vägbanan igen på ett säkert sätt och hämta din cykel. Fortsätt följa lagkamraten och ge glada tillrop.
  Märkning:
  Tävlingsbanan är märkt med km-skyltar varannan km (utom de första 10 km och de sista 7 km som är märkta varje km) som visar avverkad distans. Vägkorsningar är förstärkta med hänvisningspilar och/eller funktionärer som visar dig tillrätta.
  Vätska:
  Vid var 3:e km samt i start och mål. Sportdryck och vatten serveras. Vid 33 km delas det ut bananer.
  Nummerlappar:
  Kan du antingen få hemskickade (notera intresse på anmälningstalongen) eller hämta direkt på startplatsen mellan kl 08.30 och 09.45 den 27 juli. Förbeställda nummerlappar skickas ut från midsommar och framåt.
  Nummerlapparna ska bäras väl synligt på både bröst och rygg. Arrangörens reklam får ej avlägsnas eller vikas bort.
  Överdragskläder:
  Lägger du i plastpåsar som sedan arrangören ombesörjer transporten av till målet. Transporten av överdragskläder lämnar startområdet kl 10.45.
  Förvarning:
  Förvarningen är en service som arrangören försöker tillhandahålla tävlande och publik vid växlingskontroll och etappmålet. Ansvaret för att tävlande finns på startområdet i tid åvilar löparen själv. Förvarningen är placerad 1 - 2 km före start eller mål.
  Transporter:
  Arrangören tillhandahåller gemensam persontransport från målområdet till starten på morgonen alternativt från målet tillbaka till starten under eftermiddagen (notera behov på anmälningstalongen).
  Brytning:
  Måste en löpare ofrivilligt bryta på en sträcka svarar arrangören för transport till närmaste kontroll eller sjukvårdare. Glöm ej meddela ner till målet att löparen brutit.
  Tidsgräns:
  Ingen maxtid tillämpas.
  Toaletter:
  Finns på start- och målområdena
  Dusch och Omklädning:
  Finns att tillgå i;
  Vindeln (starten):
  Fritidscentrum ca 2,5 km från starten
  Vännäsby (målet):
  i direkt anslutning till målet
  Sjukvård:
  Sjukvårdspersonal med fordon finns utposterade efter hela banan.
  Tävlingsläkaren kan utfärda startförbud i akuta situationer.
  Massage:
  Massörer finns att tillgå i direkt anslutning till målet
  Parkering:
  Parkeringsplatser finns i anslutning till start och mål, även om de i vissa fall kan vara begränsade och långa gångavstånd förekommer. Respektera skyltning och följ funktionärernas anvisningar.
  Prisutdelning:
  Efter tävling, gemensam med Vindelälvsloppets prisutdelning.

  ANMÄLNINGSAVGIFT;
  200 Skr före den 15 maj 2004
  300 Skr mellan den 16 maj - 30 juni
  400 Skr 1 juli - 27 juli
  Anmälan är giltig först när anmälningsavgiften är betald.
  Postgiro: 86 72 53 - 7 Bankgiro: 59 87 - 0659
  Vi vill ha din anmälan senast den 30 juni och den skickas till;

  Vindelälvsloppet,
  Box 1,
  921 21 Lycksele

  AVANMÄLAN;
  50 % av anmälningsavgiften återbetalas vid skriftlig avanmälan före den 15 juni.
  Ingen återbetalning efter den 15 juni om inte sjukintyg eller liknande kan styrka giltig anledning (50%).

  Mer information får du från:

  Tel: 0950-100 01, Int: + 46 950 100 01 Fax: 0950-109 35, Int: + 46 950 109 35 Mobil: 070 - 632 77 46 E-mail: v-lopp@vindelalven.se Hemsida: http://www.vindelalven.se Välkommen till en härlig marathondag hälsar tävlingsorganisationen Vindelälvsloppets IF TÄVLINGSPRISER

  UNDERHÅLLNING MED PRISUTDELNING:

  I samband med målgången genomförs underhållning med prisutdelning i det slutliga etappmålet i Vännäsby. Alla fullföljande erhåller den unika Vindelälven Marathon -medaljen. De främsta kvinnliga och manliga löparna erhåller hederspriser. Lottade priser delas även ut på deltagarnas startnummer. För att erhålla många av de större priserna krävs att man finns på plats under prisutdelningen. Utöver dessa genomförs lokala underhållnings- och prisutdelningsarrangemang på flera enskilda platser efter banan.

  MÅLGÅNGSINTERVJUER MED SEGRARNA:

  Individuella segrarna i herr- resp damklasserna bör bereda sig på att bli intervjuade i samband med målgång.
  NYTTOPRISER

  I målfållan delas det ut ett antal nyttopriser. I år i större mängd än tidigare! Byn eller förening som ansvarar på platsen avgör vem eller vilka som ska få dessa priser.
  ANDRA ROLIGA PRISER

  Just nu funderar vi som bäst på nya roliga idéer kring priser och former för utdelningar. Återkommer under våren med mer information. Plats för anteckningar: