Tävlingsinformation med regler 2004


Vindelälvsloppets tävlingsvecka är arrangemanget som sträcker sig från fjällen i Södra Lappland ner till Västerbottenskusten och är så svårt att beskriva att det måste upplevas! Vågar Du missa den chansen?
Vindelälvsloppets tävlingsvecka är utöver springandet en upplevelse av dagsturer på fjället, fritt fiske på många ställen efter älven, forsränning utefter en vilt brusande älv, besök i underjordskyrka alternativt hemslöjdsmässa eller massor av kulinariska upptäckter bland bygdens specialitéer.
.
Det finns även andra arrangemang under tävlingsveckan som:
 • Lilla Vindelälvsloppet för barnen
 • Nya Ultrastafetten Ammarnäs till Björksele
 • Tvådagars stafetten från Björksele till Vännäsby
 • Öppna Vindelälven Marathon, maratonsträckan kan springas utan krav på lagtillhörighet för den som så önskar.
Vindelälvsloppet är öppet för alla men ge speciell akt på barn och ungdomar och deras säkerhet eftersom vi färdas efter allmän väg. Ett lag i Vindelälvsloppet bör bestå av minst 17 - 20 personer.


i Nya Ultrastafetten kan laget bestå av 16 – 27 personer, (dock minst 16) eftersom växling är tillåten på alla växlingsstationer och vätskekontroller, Tider tas endast för dagen.


i Tvådagars stafetten bör laget bestå av 10 – 15 personer, dessa antalsförslag är till för att det ska bli en upplevelse att minnas och glädjas åt. Utmana andra lag!
Deltagandet är viktigare än att tävla i många fall. Kom ihåg att trafiken i tävlingsområdet kan under vissa tider bli mycket intensiv. Planera alltid att vara ute i god tid. Försök samåka så mycket som möjligt.
Vindelälvsloppets löparförmedling är till för de som inte har något lag att springa med, eller för lagledare som saknar löpare. Ring tävlingskansliet så hjälper vi till med det vi kan. Testa även vår löparförmedling på hemsidan.

Vindelälvsloppet, Startar i Ammarnäs, och pågår i tre(3) dagar med sammanlagt 28 sträckor, enligt de regler som beskriv under tävlingsregler, målgång i Vännäsby.

Öppna Vindelälven Marathon, Vindeln – Vännäsby, har gemensam start med stafettävlingen. Det bidrar till ett stort startfält och god draghjälp. Marathonbanan är en så kallad rakbana av Bostontyp.

Vindelälvsloppets Idrottsförening hälsar dig välkommen till tävlingsområdet. Gärna flera dagar i förväg eller varför inte stanna kvar några dagar efteråt? Och du… glöm inte att delegera arbetsuppgifter till dina lagkamrater! Det underlättar.
Organisationskommittén
Vindelälvsloppets IF
Till början på sidan.

TÄVLINGSBANAN

 • Tävlingen genomförs på allmän väg som är öppen för trafik i båda riktningarna.
  Vägtrafikkungörelsen och polismans anvisningar gäller. Alla som färdas efter allmän väg berörs.

  Svenska Friidrottsförbundets tävlingsregler gäller.
  Samtliga inklusive tävlande, funktionärer, åskådare deltar / närvarar på egen risk.


 • Löparna springer på vägens vänstra vägkant, utom på platser där flaggvakt eller polisman visar annat.

 • Cykel, bil, moped eller annat fordon följer höger körfält.

 • Cykel är ett förträffligt fordon att ta sig fram med under tävlingsdagarna. Cyklister ska bära hjälm under cykelfärd i olycksförebyggande syfte. Detta är en rekommendation från tävlingsarrangören, Polisen, Vägverket och NTF Västerbotten

 • Underlaget är i huvudsak asfalt. Det är endast vid kontrollerna som man lämnar den asfalterade vägbanan, samt sträcka 24 (Strycksele - Hällnäs) vilken genomförs på grusväg de första 7 kilometrarna. Sträckan löper parallellt med väg 363.

 • Banan är km-märkt minst varannan km. Vid svåra passager kompletterar pilhänvisningar och flaggvakter.
  Halvmaratonsträckan dag 1 och helmaratonsträckan dag 4 är kontrollmätta enligt SFIF:s bestämmelser av bankontrollant Östen Mukkavaara, Umeå.

 • Vätska och svampkontroller är utplacerade var 4:e kilometer. På helmaraton vid var 3:e km.

 • Att langa vätska från cykel, bil, moped eller annat fordon är absolut förbjudet. Cyklister får ej färdas i bredd.

 • Duschar finns i alla etappmålen, samt på större växlingsplatser. Toaletter finns på alla start-, växlings- och målplatser.

 • Arrangören ansvarar för transporter av överdragskläder varje dag mellan start och första växel. I övrigt är det lagdeltagarnas eget ansvar. Undantaget är när löpare ofrivilligt bryter på en sträcka. Då svarar arrangören för transport till närmaste växlingskontroll eller sjukvårdare. Glöm ej meddela att laget brutit på en sträcka till närmast påföljande växel eller mål.

 • Tänk på att trafiken tidvis är mycket tät under dagarna, vilket innebär att trafikstockningar och långa köer kan uppstå.

 • Parkeringsplatser finns i anslutning till växlingsplatserna, även om de i vissa fall kan vara begränsade och långa gångavstånd förekommer. Platserna närmast växel är förbehållna dekalmärkta lagledarfordon, press, polis, sjukvård och tävlingsledning. Respektera skyltning och följ funktionärernas anvisningar

KLASSINDELNING VINDELÄLVSLOPPET •

NYHET! Motionsklass, fredag till söndag mellan Ammarnäs – Vännäsby;

I klassen ryms exempelvis kompisgäng och byalag, körer och styrelser, kurskompisar och föreningsmedlemmar. Alla som vill anta utmaningen att göra det i lag! I denna klass tas endast tider för dagen, samt sammanlagda dagstider. Laget får växla vid alla vätskestationer och alla växlingar. Detta innebär sträckor från 1 km till 42,195 km, välj och njut. Laget måste bestå av minst 16 personer. För att få deltaga i motionsklass krävs att laget innehåller minst tre startande deltagare av respektive kön.

Öppen klass, fredag till söndag mellan Ammarnäs - Vännäsby;

I klassen ryms exempelvis kompisgäng och byalag, körer och styrelser, kurskompisar och föreningsmedlemmar. Alla som vill anta utmaningen att göra det i lag! För att få deltaga i öppen klass krävs att laget innehåller minst tre startande deltagare av respektive kön.

ÖVRIGA TÄVLINGAR

NYA Ultrastafetten, fredag mellan Ammarnäs – Björksele;

I klassen ryms exempelvis kompisgäng och byalag, körer och styrelser, kurskompisar och föreningsmedlemmar. I denna stafett tas endast tider för dagen, samt sammanlagda dagstider. Laget får växla vid alla vätskestationer och alla växlingar. Detta innebär sträckor från 1 km till 21,09 km, välj och njut. Laget måste bestå av minst 16 personer. Alla som vill anta utmaningen att göra det i lag!

Tvådagarsstafetten, Lördag till söndag mellan Björksele – Vännäsby;

I klassen ryms exempelvis kompisgäng och byalag, körer och styrelser, kurskompisar och föreningsmedlemmar. Alla som vill anta utmaningen att göra det i lag!

Öppna Vindelälvens Maraton, söndag mellan Vindeln och Vännäsby

I maratontävlingen är det tillåtet för vem som helst att deltaga, mini ålder fyllda 17 år.

ANMÄLAN och ANMÄLNINGSAVGIFTER

Anmälningsavgifter Vindelälvsloppet; 3.500 Skr (117 – 130:-/str)

Anmälningsavgifter Ultrastafetten; 2 000 Skr ( 90 – 500:-/str)

Anmälningsavgifter Tvådagarsstafetten; 2 000 Skr ( 180 – 500:-/str)

Anmälningsavgifter Vindelälvsmaraton;200 Skr (mat, logi och resor ingår ej, i anmälningsavgifterna)

Postgiro: 86 72 53 – 7

Bankgiro: 5987 – 0659

Avanmälningsregler (skriftlig bekräftelse krävs);

75% av anmälningsavgiften återbetalas till och med den 30 april
50% av anmälningsavgiften återbetalas mellan 1 maj – 30 juni
Ingenting återbetalas efter den 1 juni

Sista anmälningsdag

; 2004-02-01 lottas tre anmälningsavgifter ut till de, i Vindelälvsloppet 2004, 50 först anmälda, betalda lagen. Om ej 50 lag betalt anmälningsavgiften utgår lottningen

2004-04-01 lottas ytterligare tre anmälningsavgifter ut till de, i Vindelälvsloppet, 2004 100 först anmälda, betalda lagen. Om ej 100 lag betalt anmälningsavgiften utgår lottningen. Blev det ingen utlottning 2004-02-01 och det nu finns 100 betalande lag utlottas 6 startavgifter.

2004-05-01 Är sista anmälningsdag (Betald anmälningsavgift) för att få behålla det startnummer Ni haft tidigare år.

NYHET: Har vi ej 50 betalda anmälningar till Vindelälvsloppet 1 April 2004 ställs tävlingen in. Om vi ställer in betalas HELA anmälningsavgiften tillbaka

Därefter gäller Först till kvarn…….
Sista anmälningsdag 2004-07-23
Plats för 250 lag i Vindelälvsloppet
Vindelälvsloppets bullentin Med information och regler utkommer till anmälda lag ca 04-05-20
Ytterligare information kan fås på: www.vindelalven.se eller per post vid förfrågan